Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Dziuba"

Celiakia - aspekty molekularne, technologiczne, dietetyczne


  Choroba trzewna (celiakia) to niealergiczna nadwrażliwość pokarmowa, która jest enteropatią zapalną jelita cienkiego o podłożu immunologicznym spowodowaną nietolerancją glutenu. Występuje ona tylko u osób predysponowanych genetycznie [8]. Jest to najszerzej badana choroba żołądkowo- jelitowa o podłożu autoimmunologicznym, wywołana obecnością w diecie białek pszenicy, jęczmienia lub żyta. Najczęściej pojawia się w drugim roku życia, ale może objawić się w każdym wieku. Na celiakię choruje jedna na dwieście osób w Europie [52], w USA zaś jedna na dwieście pięćdziesiąt osób [35]. Wśród tej liczby ok. 70% stanowią kobiety [9, 46]. Na chorobę trzewną zapadają głównie ludzie pochodzący z Europy Środkowej i Zachodniej, Skandynawii i Półwyspu Apenińskiego, natomiast rzadko jest spotykana wśród Afrykanów, Afroamerykanów i Azjatów [16]. Pszenica, jęczmień oraz żyto należą do rodziny Gramineae (wiechlinowate). Prolaminy tych zbóż charakteryzują się dużym udziałem reszt proliny, glutaminy i cysteiny oraz podobną strukturą trzeciorzędową. Prolaminy te są ubogie w takie aminokwasy jak lizyna, metionina i tryptofan [45]. Owies pochodzi z podrodziny Avenae i mimo że jest blisko spokrewniony taksonomicznie z ww. zbożami, jego prolaminy charakteryzują się tym, że są znacznie mniej toksyczne (lub nawet nietoksyczne) dla chorych na celiakię [13]. Kwas glutaminowy oraz prolina stanowią ok. 60% wszystkich aminokwasów w gliadynie pszenicy. Podjednostki te są ubogie w lizynę i tryptofan [19]. Prolaminy żyta nazywane są sekalinami. Zawartość prolamin w białku żyta wynosi mniej niż 20% ogólnej zawartości białka. Kwas glutaminowy oraz prolina stanowią ok. 50% wszystkich aminokwasów w prolaminach żyta. Są one ubogie w lizynę, histydynę, tryptofan, metioninę, tyrozynę [19]. W prolaminach jęczmienia, czyli hordeinach, kwas glutaminowy oraz prolina stanowią ok. 51,7% wszystkich aminokwasów. Zawartość prolamin w jęczmieniu wynosi ok. 40%. Są one ubogi[...]

 Strona 1