Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"P. Kurowski"

Zgorzel podstawy źdźbła - choroba wadliwego zmianowania


  Duża koncentracja zbóż w strukturze upraw powoduje namnażanie się w glebie grzybów patogenicznych, wywołujących szereg groźnych chorób. Do najgroźniejszych zalicza się choroby podstawy źdźbła, zwane podsuszkowymi, określane czasem mianem "chorób płodozmianowych". Duże znaczenie tych chorób w Polsce wiąże się z ponad 70% udziałem zbóż w strukturze zasiewów oraz brakiem uniwersalnych fungicydów stosowanych w celu ochrony podstawy źdźbła. Wśród chorób podsuszkowych w naszym kraju najczęściej notujemy: fuza[...]

Rozwój i finansowanie przedsięwzięć informatycznych


  W dobie światowego kryzysu trudno myśleć o rozwoju niewielkich przedsięwzięć do rozmiarów globalnych. Ale czy taki rozwój jest niemożliwy? Przedstawiamy formy wsparcia działań rozwoju i finansowania inicjatyw związanych z informatyką, choć nie tylko.Rozwijając temat technologii społeczeństwa informacyjnego trudno pominąć wątek dotyczący jego samego w kontekście komunikacji. Obecnie porozumiewanie się za pośrednictwem internetu jest coraz bardziej powszechne, a globalna sieć oraz nowe technologie nie służą już wyłącznie pracy, ale przede wszystkim stają się jednym z głównych elementów życia społecznego współczesnego człowieka. BARCAMP Do niedawna zawód informatyka podlegał wielu stereotypom. Ludzie, którzy pracowali w branży IT, byli uważani za osoby aspołeczne, zamknięte na problemy niezwiązane z ich zawodem. Jeszcze kilka lat temu można było odnieść wrażenie, że osoby ściśle związane z branżą informatyczną mają wyłączne prawo do tworzenia i zarządzania produktami nowychtechnologii. Z biegiem czasu rozwój w dziedzinie technologii bardzo szybko ewoluował. Nie trzeba już mieć tytułu inżyniera, aby móc pracować dla dużej korporacji, pisząc aplikacje lub tworząc oprogramowanie. Mimo to coraz częściej osoby związane z branżą informatyczną, które pracują w dużych firmach, decydują się porzucić dobrze płatne miejsce pracy na rzecz własnego, czasami mniej dochodowego biznesu. Takie zachowanie bardzo często jest dyktowane potrzebą rozwoju własnych umiejętności i możliwości. Część osób, które zdecydowały się stworzyć własną firmę, argumentowało to potrzebą realizowania własnych pomysłów, z których musiały wcześniej zrezygnować na rzecz pracy dla innych. Wbrew pozorom odsetek ludzi, którzy podjęli podobną decyzję, jest bardzo mały. Dlatego też na świecie powstaje wiele niezależnych projektów, które mają na celu promowanie przedsiębiorczości i przede wszystkim zachęcanie do tworzenia własnych przedsiębiorstw. W Polsce pierwszym tak[...]

Technologie społeczeństwa informacyjnego (1)


  W związku z dynamicznym rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego KUL wyszła naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka. Oczekiwania w stosunku do jakości rozwiązań problemów współczesnego świata są coraz większe, jednak nie zawsze rozwój przedsięwzięć przy wykorzystaniu technologii społeczeństwa informacyjnego przynosi zamierzony efekt.Duże tempo rozwoju technologicznego oraz wiele faz w procesie tworzenia systemów jest pomijanych, co jest przyczyną wielu awarii w trakcie ich pracy. Dzięki modelowaniu i symulacji systemów oraz ich otoczenia można eksperymentalnie sprawdzić poprawność założeń, co do ich konstrukcji, oraz na etapie przedwdrożeniowym usprawnić ich struktury. Proponowana informatyczna platforma LabTSI™ dla komputerowego modelowania i symulacji procesów decyzyjnych jest miejscem tworzenia rozwiązań, które w istocie są decyzjami o charakterze negocjacyjnym i podejmowanymi w systemach o niepełnej informacji z rozmyciami oraz kontekstami społecznymi i psychologicznymi ze względu na wagę czynnika ludzkiego (human-centric approach). Platformę modelowania i symulacji LabTSI™ oparto na oprogramowaniu typu OpenSource zintegrowanym dzięki Parallel Virtual Machine (PVM) oraz Virtual Loglan Processor (VLP). Platformę tworzą połączone systemy komputerowe wyposażone w oprogramowanie w pewien sposób przygotowane do zadań związanych z modelowaniem i symulacjami. TSIBUNTU Wiedza tysięcy ludzi jest dostępna dzięki licencjom OpenSource i można ją stosować w celu tworzenia nowych narzędzi informatyki. Proponowana przez Autorów platforma modelowania i symulacji mogła powstać dzięki twórcom takich produktów jak: PVM, VLP, Scilab, Ubuntu Server, LXDE, DropBox, Remastersys. Jednym z kluczowych elementów platformy jest system operacyjny tsibuntu. System ten jest syntezą heterogenicznych rozwiązań informatycznych, które umiejętnie połączone dały efekt synergii [...]

Technologie społeczeństwa informacyjnego (2)


  Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z chaosem, szukamy sposobów, aby nad nim zapanować. Modele pomagają zmniejszyć złożoność wielu sytuacji, umożliwiając dostrzeganie spraw priorytetowych i pomijając nieistotne. Krytycy podkreślają, że modele nie odzwierciedlają rzeczywistości. To prawda, jednak błędem jest twierdzenie, że modele zmuszają do myślenia w odgórnie określony sposób. Modele nie określają sposobu myślenia, są jedynie wynikiem procesu aktywnego myślenia: Każdy model jest tak dobry jak osoba, która go używa. Opisywanie zachowań decyzyjnych w otaczającym nas świecie jest coraz trudniejszym zadaniem. Złożoność procesów jest znacznie większa niż kiedyś i wraz z postępem techniki stale rośnie. Aby panować nad wszelkimi procesami, implementować je z użyciem języka programowania, należałoby podejmować się upraszczania ich działania. Uproszczony byt jest o wiele łatwiejszy w zrozumieniu i implementacji niż rzeczywisty, a co najważniejsze pozwala to na zrozumienie idei tego bytu. Dzięki uproszczeniu/schematyzacji procesów ich implementacja jest o wiele łatwiejsza i szybsza do realizacji, a istota ich działania niezmienna w rozumieniu. Takie postępowanie pozwala na uruchomienie wyobraźni i rozwijanie "myślenia modelami" (ang. model thinking), co pozwala na jaśniejsze rozumienie otaczającego nas świata. W dalszej części pracy pojęcie model rozumiane jest jako uproszczony fragment rzeczywistości. Natomiast procesem tworzenia modeli jest modelowanie. MODELE DECYZYJNE I ICH MODYFIKACJE Szczególnie ważnym typem modeli, z punktu widzenia podejmowania decyzji, są modele decyzyjne. Ten typ modeli także opisuje pewne aspekty rzeczywistości, z tą różnicą, że opis jest wyraźnie bardziej syntetyczny oraz dopasowany do wybranego problemu decyzyjnego. Jako problem decyzyjny rozumiemy sytuację, w której należy wybrać pomiędzy przynajmniej dwoma alternatywnymi opcjami, np. rozwiązań, postępowań, produktów do zakupu itp. Modele d[...]

 Strona 1