Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Nowacka"

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne żywności w opinii konsumentów


  Żywność oferowana konsumentom powinna zaspokajać ich potrzeby dotyczące wartości odżywczej, cech sensorycznych oraz wygody i oszczędności czasu podczas przygotowania. Wzrasta również zapotrzebowanie na produkty o długim okresie przydatności do spożycia. Producenci żywności natomiast przywiązują coraz większą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności. Kwestie te stają się tym bardziej aktualne, gdyż mimo stałego podnoszenia standardów higieny produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności liczba występujących zatruć pokarmowych jest nadal wysoka. Na przykład w 2006 r. w Polsce zarejestrowano 13 216 przypadków zatruć pokarmowych zwanych salmonellozami. Za taki stan rzeczy często są odpowiedzialni nabywcy oraz ich postępowanie z żywnością w domu podczas przechowywania surowców, gotowania potraw czy ich przechowywania [3, 12, 13, 17]. Na poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności wpływa wiele czynników, m.in. obecność drobnoustrojów patogennych oraz duża zdolność drobnoustrojów do adaptacji będąca wynikiem zwiększania się ich oporności na niekorzystne czynniki środowiska. Również poprawa poziomu higieny może niekiedy umożliwiać rozwój w żywności takich bakterii, które wcześniej nie miały warunków do rozwoju ze względu na zbyt liczną mikroflorę konkurencyjną. W ciągu minionych 20 lat odnotowano wzrost zachorowań spowodowany przez tzw. nowe patogeny, do których zaliczane są niektóre gatunki bakterii z rodzajów: Listeria, Campylobacter, Yersinia oraz Escherichia. W wyniku rozwoju transportu międzynarodowego żywności mamy do czynienia z drobnoustrojami patogennymi, których wcześniej nie wykrywano w danym rejonie świata. Kolejną przyczyną zagrożeń wynikających ze spożycia zanieczyszczonej drobnoustrojami żywności jest wzrost liczby osób z obniżoną odpornością na zachorowania oraz ludzi starszych. Niekorzystne są również zmiany sposobu odżywiania, brak czasu na regularne spożywanie posiłkó[...]

 Strona 1