Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kulczycki"

Modyfikacja metody Buttersa i Chenery`ego oznaczania siarki ogólnej w roślinach i glebie


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji metody Buttersa i Chenery`ego oznaczania siarki ogólnej w roślinach i glebach. Polega ona na utlenieniu siarki zawartej w związkach organicznych i turbidymetrycznym pomiarze ilości powstałych siarczanów wytrącanych jako siarczan baru. Pozostawiając niezmieniony etap mineralizacji, zbadano czynniki wpływające na powstawanie i stabilność zawiesiny BaSO4. Na podstawie wyników badań określono optymalne warunki uzyskania stabilnej zawiesiny siarczanu baru. Zmodyfikowaną metodą oznaczono zawartość siarki w roślinach gorczycy i w glebie, a wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi metodą Buttersa i Chenery`ego. Zastosowanie odczynnika barowego, czyli roztworu chlorku baru i detergentu Tween 80 (stabilizator zawiesiny) usprawnia i ulepsza tę metodę. Butters-Chenery method for determination of total S in plants and soil was improved by using an aq. soln. of BaCl2 (instead of solid BaCl2) and surfactant stabilizer of the suspension formed in presence of HCl. The modified method was successfully tested on a mustard seeds and straw from a pot experiment and on a sulfate and sulfur-fertilized soil. Miarodajne oznaczenie zawartości siarki w glebach i roślinach ma istotne znaczenie z jednej strony w ochronie środowiska, gdzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Krzysztof Bielecki, Grzegorz Kulczycki* Modyfikacja metody Buttersa i Chenery`ego oznaczania siarki ogólnej w roślinach i glebie Modification of Butters-Chenery method for determination of total sulfur in plants and soil Dr inż. Grzegorz Kulczycki w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest adiunktem w Katedrze Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - chemia rolna. Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 53-357 Wrocław, tel.: (71) 320-56-54, fax: (71) 320-56-05, e-mail: grzegorz.kulczycki@up.wroc.pl Dr [...]

 Strona 1