Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Saferna"

Realizacja drogi betonowej DW 423 zgodnie z nowymi OST GDDKiA DOI:10.15199/33.2019.04.07


  Zalety dróg z nawierzchnią betonową są powszechnie znane. Zalicza się do nich: większą trwałość; brak zjawiska koleinowania; większe bezpieczeństwo (jaśniejszy kolor nawierzchni); niższy koszt eksploatacji, możliwość wykonania z dostępnych lokalnych surowców, niższy poziom hałasu (nawierzchnie z eksponowanym kruszywem) oraz możliwość pełnego recyklingu wporównaniu z nawierzchniami asfaltowymi. 7 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzono do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego (OST) [2], którego zapisy odzwierciedlają obecny stan wiedzy. Charakterystyka obwodnicy Malni i Choruli Obwodnica Malni i Choruli wchodzi w skład drogi wojewódzkiej nr 423, która stanowi ważny szlak komunikacyjny w województwie opolskim, łączący dwie największe miejscowości Opolszczyzny, stolicę regionu Opole z Kędzierzynem- Koźlem. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów poruszających się obecnie przez miejscowości Malnia i Chorula. Odciążenie terenów zabudowanych od ruchu kołowego (szczególnie ciężkiego) w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, płynność ruchu, bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców oraz komfort jazdy. Obwodnica Malni i Choruli jest drogą klasy G1/2 o długości 6,06 km [1]. Inwestor, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zdecydował się na wykonanie nawierzchni drogi w technologii betonowej dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem w warstwie górnej i układanej metodą "mokre na mokre" [5]. Warstwa dolna ma grubość 22 cm, zaś warstwa górna 5 cm. Drogę zaprojektowano na kategorię ruchu KR5. Wymagania OST dotyczące betonu nawierzchniowego i jego składników Dobór cementu. Zgodnie z OST [2], przy doborze cementu do betonu na nawierzchnie drogowe należy uwzględnić warunki środowiskowe (klasy ekspozycji i kategorie środowiskowe), w jakich [...]

 Strona 1