Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hubert Belicki"

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

Czytaj za darmo! »

Celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni jest: zwiększenie przepustowości z 240 000 [m3/d] do Qdśr = 435 300 [m3/d]; zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadami ściekowymi z OŚ "Czajka" i OŚ "Południe". Odbiornikiem ścieków odpływających z Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (OŚ) jest Wisła w 527,4 km jej biegu. Koncepcja rozbudowy i przebudowy oraz przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają oczyszczenie ścieków powstających na terenie prawobrzeżnej części Warszawy oraz części centralnej i północnej lewobrzeżnejmiasta.Wefekcie realizacji wszystkich elementów wielofazowego programu inwestycyjnego powstające w Warszawie ścieki skierowane do oczyszczalni będą oczyszczone w stopniu zgodnym z obecnymi [...]

 Strona 1