Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Sobala"

Kompleksowe rozwiązania geotechniczne podczas rozbudowy MPL Kraków-Balice DOI:10.15199/33.2016.04.12


  Coraz większy ruch pasażerski wMiędzynarodowymPorcie Lotniczym im. Jana Pawła II (MPL) Kraków-Balice wymusił konieczność rozbudowy terminalu imodernizacji linii kolejowej łączącej port lotniczy z centrum Krakowa. Tak duża inwestycja umożliwiła wykorzystanie różnych technologii geotechnicznych, którymi współcześnie dysponują firmy specjalistyczne.Głównymwykonawcą robót była firmaAstaldi, natomiast firma Aarsleff zrealizowała większość specjalistycznych robót geotechnicznych. Zabezpieczenie wykopów i wzmocnienie podłoża pod Terminalem II Wbadaniach geotechnicznych podłoża wyróżniono pięć warstw różniących się charakterystykamimechanicznymi. Skomplikowane warunki geotechniczne oraz występowanie w poziomie posadowienia gruntówmiękkoplastycznych i organicznych obok twardoplastycznych [1, 2, 3] wymagały zabezpieczenia geotechnicznego obiektu przed nierównomiernym osiadaniem. Roboty na terenieMPLKraków-Balice podzielono na trzy etapy (rysunek 1) ze względu na konieczność ciągłego funkcjonowania Terminalu I. Pierwszy oraz d[...]

Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym DOI:10.15199/33.2016.11.06


  Wartykule dokonano przeglądu aktualnego zakresu wykorzystania pali prefabrykowanych w polskim budownictwie komunikacyjnym. Omówiono współczesne zastosowania pali drewnianych, stalowych i żelbetowych w szeroko rozumianych obiektach mostowych. Najszerszy zakres stosowania mają obecnie żelbetowe pale prefabrykowane pogrążane metodą wbijania przy użyciumłotów hydraulicznych. Są one wykorzystywane w obiektach komunikacyjnych niezależnie od ich skali: od ekranów akustycznych, słupów sieci trakcyjnej masztów po największe obiekty mostowe przez Wisłę i Odrę zbudowane w ostatnich latach w Polsce. Zwiększeniu zakresu stosowania pali prefabrykowanych towarzyszy intensywny rozwójmetod badań pali związany bezpośrednio z implementacją Eurokodów, w tym Eurokodu 7. Słowa kluczowe: pale prefabrykowane, pogrążanie pali, badania pali.Współczesne pale prefabrykowane należą do grupy pali przemieszczeniowych (rysunek 1) pogrążanych wgruncie bezwydobywania urobkumetodąwbijania, wibrowania,wciskania lub/iwkręcania [7]. Pogrążanie paliwymaga użycia kafara lub dźwigu,młota,wibromłota, prasy hydraulicznej lub głowicy obrotowej, a czasem także wspomagania wstępnym przewiercaniem, przebijaniem lub podpłukiwaniem (najczęściej wodą pod wysokim ciśnieniem) [4]. Ze względu na rodzaj materiału pale prefabrykowane dzielimy na drewniane, stalowe, betonowe (żelbetowe lub sprężone) oraz kompozytowe.Mogą onemieć przekrój pełny (np. kwadratowy, sześcioboczny, okrągły,X,Z,U,H), rurowy, skrzynkowy lub stanowić kombinację wielu przekrojów. Przemieszczeniowy charakter pali prefabrykowanych zapewnia im relatywnie większy opór jednostkowy wzdłuż pobocznicy i pod stopą (nośność geotechniczną) oraz większą sztywność w porównaniu z geometrycznie podobnymi palamiwierconymi (bezprzemieszczeniowymi, wykonywanymi z usuwaniemurobku).Wzależności od rozwiązania konstrukcyjnego wyróżnia się pale wywołujące duże (np. pale drewniane, żelbetowe pełne, rurowe z dnemzamkniętym) lub m[...]

 Strona 1