Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daria Podstawczyk"

Separacja związków zapachowych z roztworów wodnych metodą perwaporacji


  Proces produkcji soków owocowych związany jest z fizyczną lub chemiczną utratą wielu cennych składników aromatycznych, co powoduje, że walory zapachowe i smakowe powstającego produktu są niewspółmierne z zapachem i smakiem owoców, z których został sporządzony. Jedną z metod, która jest w stanie znacząco poprawić wartości organoleptyczne soków jest perwaporacja, metoda oparta na selektywnym transporcie składnika przez membranę litą. W pracy zbadano wpływ temperatury oraz stężenia nadawy na skuteczność separacji związków zapachowych z roztworów wodnych w procesie perwaporacji. Aq. solns. of PrCOOMe, furfural and Me2CH(CH)2OH (fruit aroma models, concns. 0.1-2,1% by mass) were concd. by pervaporation at 40-60°C. The process efficiency depended only slightly on the concn. but increased exponentially with increasing the temp. Soki owocowe zawierają mieszaninę dużej ilości lotnych związków organicznych. Dzięki obecności tych związków soki owocowe mają walory zapachowe i smakowe. Zidentyfikowano ponad 6 tys. związków aromatycznych nadających walory sensoryczne owocom, są to głównie estry, alkohole, aldehydy, ketony i aminy1). Związki te różnią się między sobą głównie budową strukturalną, a co za tym idzie rozpuszczalnością, temperaturą wrzenia, lotnością i gęstością. Dzięki temu istnieje tak szeroka gama powszechnie spotykanych smaków i zapachów. Politechnika Wrocławska Anna Dawiec*, Karol Pokomeda , Anna Witek-Krowiak, Daria Podstawczyk Separacja związków zapachowych z roztworów wodnych metodą perwaporacji Separation of aroma compounds from their aqueous solutions by pervaporation Inż. Karol POKOMEDA w roku 2010 ukończył studia I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, kierunek inżynieria chemiczna i procesowa. Jest studentem studiów II stopnia Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym. Specjalność - inżynieria chemiczna. Zakład Inżynierii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul[...]

 Strona 1