Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Truchan"

Masa izolacyjna STYROGUM z odpadów styropianu i gumy

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych w życiu codziennym. Materiały pochodzenia naturalnego (drewno,metale,włókna roślinne itp.) są wypierane przez polimery. Powszechnie stosowane są m.in. polistyren i guma. Polistyren jest jednym z najdłużej znanych syntetycznych tworzyw termoplastycznych. Mimo konkurencji wielu nowychmateriałów, jego produkcja nadal wzrasta. Polistyren spieniony - znany bardziej jako styropian - wykorzystywany jest powszechnie w budownictwie i chłodnictwie jako tani materiał termoizolacyjny. Od kilkudziesięciu lat styropianu używa się do bezpiecznego pakowania sprzętu elektronicznego (komputery, RTV) oraz artykułów gospodarstwa domowego (AGD). Od kilkunastu lat polistyren spieniony coraz częściej wykorzystuje[...]

Nowoczesne izolacje wodochronne i chemoodporne na bazie komponentów odpadowych

Czytaj za darmo! »

Jakość i trwałość izolacji wodochronnych jest bardzo istotna przy zabezpieczaniu konstrukcji budowlanych. W przypadku materiałów charakteryzujących się strukturą kapilarno-porowatą (np. cegła, pustak, beton komórkowy), istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia dużych partii konstrukcji przez kapilarny transport wilgoci, nawet jeśli dochodzi tylko do miejscowego uszkodzenia izolacji. Do wykonywania izolacji wodochronnych w obiektach budowlanych nowo wznoszonych i remontowanych powszechnie stosuje się materiały bitumiczne na bazie asfaltów ponaftowych. Mogą one być w postaci płynnej (na rozpuszczalnikach organicznych lub wodzie - jako dyspersja albo emulsja) oraz jako materiały rolowe (różne rodzaje pap). Coraz częściej używane są również materiały bitumiczne uszlachetnia[...]

Wykorzystanie odpadów z różnych dziedzin przemysłu jako komponentów wysokowartościowych mas wodo- i chemoodpornych


  Do wykonywania izolacji wodochronnych nowo wznoszonych i remontowanych obiektówbudowlanych stosowane są najczęściejmateriały bitumiczne na bazie asfaltówponaftowych, głównie na zimno, w postaci płynnej (na rozpuszczalnikach organicznych lub wodzie - jako dyspersja albo emulsja) lub materiały rolowe (różne rodzaje pap). Obecnie coraz częściej spotyka się materiały bitumiczne uszlachetniane dodatkami z tworzyw sztucznych. W stosunku do pierwszej grupy materiałów wyróżniają się one lepszymi właściwościami technicznymi, lecz są droższe. Pozamateriałami pochodzenia bitumicznego stosowane są także materiały z tworzyw sztucznych (folie, kity, preparaty hydrofobizujące itp.) orazmodyfikowanemasy na bazie cementu. Nowe wyroby o właściwościach wodo- i chemoodpornych Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od ponad dziesięciu lat prowadzone są badania nad uzyskaniem mas wodochronnych z wykorzystaniem komponentów odpadowych powstających w różnych dziedzinach przemysłu. Opracowany przez pracowników Zespołu Fizyki Budowli sposób recyklingu odpadów (opatentowany w UP RP) jest o tyle nowatorski, że nie był dotychczas stosowany zarówno w kraju, jak i za granicą. Wykorzystując odpady, uzyskano nowe wyroby o bardzo dobrych właściwościach wodo- i chemoodpornych, potwierdzonych badaniami Instytutu Techniki Budowlanej. Podstawowym (bazowym) komponentem wszystkich uzyskanych wyrobów jest polistyren spieniony (znany powszechnie jako styropian) pochodzący z odpadów uzyskiwanych podczas wykonywania ociepleń budynków i/lub z kształtek opakowaniowych. Inne komponenty to guma z zużytych opon (w p[...]

Analiza ryzyka kondensacji powierzchniowej i rozwoju pleśni w nowych budynkach DOI:10.15199/33.2016.08.39


  Jednym z obszarów oceny komfortu użytkowania budynków wg PN-EN16309+A1: 2014-12Zrównoważoność obiektów budowlanych - Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków są parametry środowiska wewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty budowlanemuszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowiamieszkańców, m.in. w wyniku obecności wilgoci [1, 2]. O parametrach komfortu wewnętrznego w kontekście wilgoci decydują w znacznym zakresie właściwie zaprojektowane i wykonane przegrody budowlane (w tym stolarka budowlana), odpowiednia instalacja grzewcza i wentylacyjna oraz sposób korzystania z budynku przezmieszkańców. Główną przyczyną wykwitów pleśni na ścianach w budynkach jest nieodpowiednia wymiana powietrza oraz duża wilgotność. Przegrody powinny być tak zaprojektowane, aby zapobiec rozwojowi pleśni na ich wewnętrznych powierzchniach, gdyż może ona powodować choroby i alergię, a tym samym przyczynić się do pogorszenia zdrowia i komfortu mieszkańców. W Polsce nowe wymagania dotyczące cieplno-wilgotnościowych właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku zostały zawarte w PN-EN ISO 13788 [5]. Zamieszczone w PN-EN ISO 6946 [3] (znowelizowana PN-91/B-02020) wymagania dotyczyły tylko ryzyka kondensacji pary wodnej oraz obliczania temperatury punktu rosy ts na wewnętrznej powierzchni przegrody. Zgodnie z tymi wymaganiami dobrze zaprojektowane nieprzezroczyste przegrody zewnętrzne powinny mieć taki opór cieplny, aby temperatura na ich wewnętrznej powierzchni przy obliczeniowej wartości temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz oblicze[...]

 Strona 1