Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT GILEWSKI"

Ocena odporności na utlenianie żeliwa wysokoaluminiowego


  Głównym składnikiem strukturalnym w żeliwie wysokoaluminiowym jest eutektyczny i nadeutektyczny węglik Al4C3. Dodatek Ti powoduje zanik nadeutektycznych wydzieleń węglika Al4C3 i wpływa na powstanie węglika tytanu. Zwiększanie zawartości Ti w roztworze prowadzi do ciągłego zmniejszania się udziału Al4C3 w strukturze. Przy zawartości ok. 5% tytanu, węglik Al4C3 jest zastąpiony węglikiem tytanu. Taką strukturę cechuje wysoka odporność na utlenianie otrzymanych materiałów, przewyższająca właściwości żeliwa i staliwa wysokochromowego. Słowa kluczowe: żeliwo wysokoaluminiowe, oporność na utlenianie, TiC, Al4C3 Evaluation of oxidation resistance of high-aluminum cast iron The main structural component in high aluminum cast iron is eutectic and hypereutectic carbide Al4C3. Ti additions promote the formation of TiC as the primary phase, but the eutectic constituent is still Al4C3. Further Ti additions lead to total replacement of the eutectic Al4C3 by TiC. In this case, at Ti mass fractions 5%, Al4C3 is totally replaced by TiC. In addition, this work indicates that the high-aluminum cast iron alloy posses high oxidation resistance, exceeding that of high-chromium cast iron and chromium cast steels. Keywords: high-aluminum cast iron, oxidation resistance , TiC, Al4C3.1. Wprowadzenie Interesującą grupą materiałów, których właściwości u[...]

 Strona 1