Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Kamiński"

Konkurencja zamiast poszerzania zakresu usługi powszechnej

Czytaj za darmo! »

Regulacje dotyczące usługi powszechnej wynikają głównie z przesłanek społecznych, choć mają także implikacje rynkowe. W praktyce mogą umacniać pozycję rynkową operatora wyznaczonego. Interesujące stanowisko na ten temat zaprezentowała - w ramach konsultacji zakresu usługi powszechnej - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), zrzeszająca głównie operatorów alternatywnych. Istotą konsultacji jest pytanie o potrzebę włączenia do usługi powszechnej szerokopasmowego dostępu do Internetu). Zgodnie z art. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej: Państwa członkowskie zapewniają, że usługi ustanowione w niniejszym rozdziale będą dostępne w określonej jakości dla wszystkich użytkowników końcowych, niezależnie od geograficznego umiejscowienia oraz z uwzględnieniem konk[...]

 Strona 1