Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daniele Peila"

Badania plastyfikatorów stosowanych w drążeniu tuneli tarczami typu EPB DOI:10.15199/33.2015.02.02


  Bezpieczeństwo robót tarczami zmechanizowanymi wiąże się z nowymi metodami sposobu podparcia przodka tunelu np. zawiesiną iłową (tarcze zawiesinowe) lub uplastycznionym gruntem w komorze roboczej (tarcze EPB). W tarczach typu EPB stosuje się odpowiednie plastyfikatory (piany, polimery, zawiesina iłowa), które zmieniają grunt w plastyczną masę o odpowiednich cechach. Przed uruchomieniemtarczy zaleca się wykonać serię badań laboratoryjnych, takich jak: badanie półokresu życia piany; konsystencji urobku; przepuszczalności; zużycia narzędzi skrawających oraz symulację transportu urobku za pomocą przenośnika ślimakowego. Wartykule opisano sposób prowadzenia tych badań. Słowa kluczowe: tarcza EPB, grunt, plastyfikatory, piana, badania.Dynamiczny rozwój zmechanizowanychmetod budowy tuneli, w tym metod tarczowych, przypada na drugą połowę XX wieku. Postęp techniczny w tej dziedzinie dotyczył przedewszystkimbezpieczeństwa robót oraz tempa budowy tuneli zwykorzystaniemtarczy. Bezpieczeństwo robót wiązało się głównie z nowymi metodami sposobu podparcia przodka tunelu, ograniczeniem oddziaływania robót tunelowych na otaczające podłoże oraz na powierzchnię terenu, a także z zoptymalizowaniem procesu drążenia i wykonywania obudowy tunelu. W tym czasie powstało wiele klasyfikacji tarcz tunelowych, które jako kryteria podziału zawierają przede wszystkim sposób urabiania gruntu, dostęp do przodka oraz sposób zapewnienia jego stateczności. Istnieją m.in. dwie europejskie klasyfikacje tarcz o zasięgu międzynarodowym: Francuskiego Stowarzyszenia Budownictwa Podziemnego (AFTES) [1] orazNiemieckiego Komitetu Budowli Podziemnych (DAUB) [2], a także klasyfikacja obowiązująca w krajach azjatyckich Japońskiego Towarzystwa Inżynierów Budownictwa (JSCE) pokazana na rysunku 1.Należy zwrócić uwagę, iż praktycznie w każdym kraju zajmującym się drążeniem tuneli można znaleźć lokalną propozycję klasyfikacjimetod.WPolsce stosowana jest klasyfikacja zapropono[...]

 Strona 1