Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Roman SYSAK"

Analysis of spectral diagnostic parameters based on mathematical model of electrical equipment’s responses due to impact excitation

Czytaj za darmo! »

Actual state of massive construction parts of power electrical equipment can be determined with usage of diagnostic systems that are based on impact excitation method. In this paper, the oscillations in such construction parts are examined. Mathematical model of the oscillations was elaborated in the form of linear stochastic process with multi-resonance behaviour. From the analysis of the proposed model, it is possible to prove the diagnostic parameters, which can be used in the system for impact-excitation diagnostic of power electrical equipment. Streszczenie. Stan masywnych elementów konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych może być diagnozowany przy pomocy systemów wykorzystujących wzbudzenie uderzeniowe. W artykule przeanalizowano oscylacje występujące w trakcie takiej diagnos[...]

The Use of Spectral Windows in Analysis of Vibration Signals

Czytaj za darmo! »

Statistical spectral analysis of vibrations measured on moving elements of electrical machine with use of diagnostic information-measuring system was carried out. Special software was used in order to analyze the influence of spectral windows on the results of vibration diagnostics. Streszczenie. Praca przedstawia system diagnostyczny maszyny elektrycznej oparty na statystycznej analizie spektralnej sygnałów rejestrowanych na ruchomych elementach maszyny. Główny nacisk położony jest na analizę wpływu rodzaju zastosowanej funkcji okna na wyniki analizy (Zastosowanie okien spektralnych w analizie drgań) . Keywords: vibration diagnostics, statistical methods, electrical machinery, information-measuring systems. Słowa kluczowe: diagnostyka drgań maszyny elektrycznej, system pomiarowo-diagnostyczny Introduction One of the important phases of the process of diagnostics of moving parts of rotary electrical machines with usage of information-measuring systems (IMS) of vibration diagnostics is the processing of the measured informational signals aimed to increase the precision and reliability of the final results of diagnostics. Problem formulation and the purpose of the paper The purpose of this paper is the discussion of usage of spectral windows in the statistical spectral analysis of vibration signals measured from the moving parts of rotary electrical machines with usage of IMS of vibration diagnostics as well as investigation of the influence of such windows on the results of diagnostics. Investigation of spectral windows influence on the results of vibration diagnostics In order to obtain the experimental data for the analysis we used the laboratory model of the IMS of vibration diagnostics of moving parts of electrical machines [1] which includes the transmission of the measured signals by radio channel based on Bluetooth standard. As a resu[...]

Method for estimation of power electrical equipment reliability based on statistical splines

Czytaj za darmo! »

A methodology of estimation of the reliability of power electrical equipment is discussed. It is based on the concept of the statistical splines and uses the statistical data concerning different failures of the equipment under consideration. The methodology allows to estimate the number of failures of power electrical equipment for several years in advance. Estimation of the planned interval between two successive repairs is also possible. Streszczenie. Praca przedstawia metodologię estymacji niezawodności działania urządzeń elektrycznych. Wykorzystuje koncepcję funkcji sklejanych (splinów) i stosuje ją do danych dotyczących rzeczywistych urządzeń. Zaproponowana procedura umożliwia również estymację liczby defektów urządzenia między dwoma kolejno występującymi naprawami. (Estymacji [...]

 Strona 1