Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Ignatowski"

Realizacja żelbetowych konstrukcji nowoczesnych budynków użyteczności publicznej

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej wPolsce wykonywane są głównie z żelbetu (ponad 60%wszystkich nowych obiektów użyteczności publicznej). Są to obiekty parterowe, kilkupiętrowe oraz wysokie (powyżej 10 kondygnacji). Niektóre budynki mają od 20 do 40 kondygnacji. Najbardziej popularne systemy konstrukcyjne to: szkieletowe monolityczne, prefabrykowane i mieszane; [...]

Szybsze budowanie mostów

Czytaj za darmo! »

Realizacji współczesnych obiektów mostowych w wielu przypadkach towarzyszy napięty harmonogram robót, dlatego też pojawiają się elementy automatyzacji, z jednoczesnymzachowaniemwysokiego poziomu bezpieczeństwa podczaswykonywanych prac.Wprzypadku budowy obiektów mostowych jest kilka takich sposobów wznoszenia.Wodniesieniu do żelbetowych ustrojównośnych, zazwyczaj sprężanych, stosowana je[...]

Rusztowania - bezpieczne narzędzie czy śmiertelne zagrożenie


  Pomimo rozwoju technologicznego w budownictwie i coraz bardziej świadomego postrzegania zdrowia jako fundamentalnego dobra człowieka, statystyki w brutalny sposób odkrywają smutną prawdę o tej branży, która jest zdecydowanym liderem pod względem śmiertelnych wypadków przy pracy. Niechlubny prym pod względem przyczyn wiodą upadki z wysokości. Jeśli skoncentrujemy się na zdarzeniach z udziałem rusztowań, to upadki z wysokości stanowią już blisko 100% śmiertelnych wypadków. Taka sytuacja dotyczy nie tylko Polski. Można stwierdzić, że jest to problemogólnoświatowy. Biorąc jednak pod uwagę proporcje liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do liczby zatrudnionych w budownictwie, Polska jest niestety w ścisłej czołówce tego czarnego rankingu. Na taki stan rzeczy wpływają różne czynniki. W artykule przeprowadzę ich zgrubną analizę, rozpatrując problem przez pryzmat rusztowań. Statystyczny punkt widzenia Przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wskazuje, że 40%wypadków śmiertelnych w budownictwie nastąpiło na skutek upadków z rusztowań tymczasowych, a ponad 35% - na skutek upadków z drabin w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych przy wznoszeniu nowych obiektów. Porównując liczbę osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych na skutek upadków z wysokości w wybranych sekcjach gospodarki narodowej w latach 2005 - 2010, widać wyraźną dominację budownictwa (rysunkek 1). Uwzględniając wyniki PIP dotyczące badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, na rysunku 2 przedstawiono dominujące wydarzenia powodujące wypadki śmiertelne przy pracy w budownictwie w I półroczu 2010 r. Jak wynika z badań, upadek z wysokości ze skutkiem śmiertelnym zdarza się ponad trzy razy częściej niż kolejna przyczyna, jaką jest uderzenie przez spadające z góry przedm[...]

 Strona 1