Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Wysocki"

Analiza nośności konstrukcji podporowej stropu w budynku inwentarskim DOI:10.15199/33.2016.11.24


  Wartykule przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową elementów podporowych konstrukcji budynku inwentarskiego z przełomu XIX i XX wieku. Przeanalizowano dawne rozwiązania materiałowe konstrukcji podporowej stropu. Przeprowadzono badania wytrzymałości w warunkach laboratoryjnych. Na podstawie otrzymanych wyników badań przeanalizowano elementy statycznie i wytrzymałościowo. Z uwagi na duży stopień zniszczenia obiektu, na etapie projektowania podjęto analizę możliwości wykorzystania istniejących słupów podporowych konstrukcji nośnej w projektowanej adaptacji obiektu na pieczarkarnię. Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, wzmocnienia, analiza nośności.Podczas modernizacji budynku inwentarskiego powstał obiekt przeznaczony na produkcję grzybów. W procesie projektowania oceniono stan techniczny modernizowanego budynku. Wykonano analizę renowacji konstrukcji podporowej stropu i optymalizację jej przebudowy. Konieczny zakres zmian w konstrukcji wynikał z analizy wytrzymałościowej elementów nośnych konstrukcji podporowej. Z uwagi na wielowątkowe podejście do obiektu, w artykule przedstawiono jedynie analizę konstrukcji wsporczej stropu. Charakterystyka obiektu przed modernizacją Rewitalizowany budynek pochodzący z przełomu XIX i XX w., wchodzący wskład zespołu folwarcznego, pełnił pierwotnie funkcję sto[...]

 Strona 1