Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar ŁASZKIEWICZ"

Telefony w Ordynacji Zamojskiej

Czytaj za darmo! »

Ordynacja Zamojska, druga ordynacja magnacka w Rzeczpospolitej po nieświeskiej Radziwiłłów, wybudowała i eksploatowała przed I wojną światową największą prywatną sieć telefoniczną na terenie Królestwa Polskiego. Łączność telefoniczna była niezbędna Zarządowi Ordynacji do sprawnego zarządzania tak dużym organizmem gospodarczym. Ordynacja została ustanowiona na mocy konstytucji przez Sejm Rzeczpospolitej na prośbę kanclerza Jana Zamoyskiego w 1589 roku. Zgodnie z prawem wiązała majątek jej założyciela w niepodzielną i niezbywalną całość oraz gwarantowała dziedziczenie przez najstarszego męskiego przedstawiciela rodu. W połowie XIX wieku obszar ordynacji wynosił 373 723 ha, na którym przebywało 107 764 mieszkańców. Na jej terenie było 9miast: Goraj, Janów, Józefów, Kraśnik, Krzes[...]

 Strona 1