Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Dettlaff"

Nitrogen-doped carbon nanotubes. Synthesis and uses Nanorurki węglowe domieszkowane azotem. Synteza i zastosowania DOI:10.15199/62.2017.1.26


  A review, with 57 refs., of uses of the nanotubes in fuel cells, supercapacitors, batteries, photovoltaic cells, redn. of CO2 and medicine. Przedstawiono rodzaje i właściwości nanorurek węglowych. Szczególną uwagę poświęcono nanorurkom węglowym domieszkowanym azotem (N-CNT). Zaprezentowano sposoby syntezy oraz modyfikacji N-CNT. Omówiono także możliwości wykorzystania nanorurek jako elektrod w urządzeniach do magazynowania i konwersji energii elektrycznej oraz w elektrokatalizie. Materiały węglowe, w zależności od formy w jakiej występują, posiadają zróżnicowane właściwości fizykochemiczne, które dodatkowo można zmieniać poprzez odpowiednią modyfikację lub domieszkowanie innymi pierwiastkami. Spośród licznych form węgla na szczególną uwagę, ze względu na swoje właściwości, zasługują nanorurki węglowe CNT (carbon nanotubes). Są to struktury powstałe w wyniku zrolowania pojedynczej warstwy grafenu. W zależności od liczby warstw można wyróżnić CNT wielościenne MWCNT (multi- -walled carbon nanotubes), dwuścienne DWCNT (double-walled carbon nanotubes) i jednościenne SWCNT (single-walled carbon nanotubes) (rys. 1). W zależności od skręcenia, czyli sposobu, w jaki łączą się ze sobą krawędzie grafenu (rys. 2), nanorurki mogą zachowywać się zarówno jako półprzewodniki, jak i jako metale. CNT zwinięte równolegle do wiązań C-C wykazują właściwości półprzewodnikowe, a zrolowane wzdłuż osi prostopadłej zachowują się jak metale1). Atomy węgla Politechnika Gdańska Anna Dettlaff*, Monika Wilamowska-Zaw łocka, Ewa Klugmann-Radziemska Nitrogen-doped carbon nanotubes. Synthesis and uses Nanorurki węglowe domieszkowane azotem. Synteza i zastosowania DOI: 10.15199/62.2017.1.26 Dr inż. Monika WILAMOWSKA-ZAWŁOCKA jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Studia doktoranckie ukończyła w 2011 r., następnie odbyła roczny staż na Technicznym Uniwersytecie w Darmstadt, Niemcy. Od 2013 r. pracuje w Politechnice Gdańskiej na st[...]

 Strona 1