Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Szczodrak"

ZASTOSOWANIA DRONÓW I SENSORÓW WIZYJNYCH I AKUSTYCZNYCH DO ZDALNEJ DETEKCJI I LOKALIZACJI OBIEKTÓW I ZDARZEŃ DOI:10.15199/59.2016.8-9.75


  W referacie przedstawiono wybrane sensory akustyczne i wizyjne i propozycje ich zastosowania do wykrywania i lokalizacji obiektów i zdarzeń z pokładu drona. Opisano pokrótce zastosowane algorytmy analizy strumieni, przedstawiono wyniki badań stworzonych prototypów i metod, zaimplementowanych na wydajnych układach GPU Abstract: The paper presents acoustic and visual sensors and their application to detection and localization of objects and events on board of unmanned aerial vehicles. Developed algorithms and methods are described and evaluated, and power consumption and performance are reported. Several scenarios are proposed. Słowa kluczowe: Analiza dźwięku, analiza obrazu, sensory Keywords: Image analysis, sensors, sound analysis 1. WSTĘP Bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle - UAV), potocznie nazywane dronami, zyskują w ostatnim czasie dużą popularność. Wiele z nich jest wyposażonych w kamery wideo i umożliwią strumieniowanie obrazu do aplikacji klienta. Uzupełnienie w inne typy sensorów pozwoli na automatyczne wykrywanie i śledzenie obiektów i zdarzeń związanych z zagrożeniem. Na pokładzie drona zamontowane mogą być kamery, czujniki podczerwieni, skanery laserowe, odległościomierze, sensory akustyczne i inne. Z ich pomocą prowadzone może być lokalizowanie i monitorowanie zjawisk i procesów, nawigowanie i autonomiczne poruszanie się w środowisku. Zastosowania obejmują ochronę granic, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie infrastruktury krytycznej, wykrywanie i zwalczanie skutków pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, potencjalnie wspomagając człowieka w niebezpiecznych lub czasochłonnych zadaniach. W prezentowanych badaniach sprawdzono wydajność obliczeniową i skuteczność działania wybranych algorytmów analizy strumieni wizyjnych i akustycznych. Zakłada się, że dane przekazywane są z czujników siecią bezprzewodową do naziemnej jednostki obliczeniowej. Zaproponowano i przetestowan[...]

Performance Analysis of Developed Multimodal Biometric Identity Verification System DOI:10.15199/13.2018.4.7


  I. Introduction In spite of the rapid development of the methods of biometric identification, seen particularly in recent years, none of the available methods ensure a perfect credibility of identification or verification and a fully satisfying convenience. In the present state of development of biometry banking procedures besides comparing to the previously stored biometric data of a customer it is required often to show identity card or to make verification through the mobile phone. In the meantime, due to variety of procedures and devices which have become widespread and are in use with different effectiveness, it is still impossible to regard the issue of verifying a bank customers’ identity as solved. Banks tend to use traditional methods of clients identification, thus it is difficult to change their approach. At present in the bank environment one can meet the following problems in this domain: usage of traditional handwritten signatures stored in large databases of such signatures existing in bank repositories, the need of customers’ identity verification visiting the bank teller, inconvenience of the application of certain methods of biometric identification in mobile conditions, lack of databases containing the integrated customers’ biometric data, possible customers’ disagreement for their voice or image registration. The problems related to identity verification, in general, result in financial frauds entailing financial losses. In Poland the loss of over twenty million PLN per year (according to data published by the Polish Bank Association) is officially reported [11]. Therefore, it is of importance to find a solution to the problem of developing the concepts and scenarios of identification of the bank customers. This problem includes the development of new methods of acquisition, storing and protecting information relevant to the identity of accounts (or a credit cards) holders as well [...]

 Strona 1