Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Jończyk"

Borowanie dyfuzyjne stali z zastosowaniem powłoki stopowej Ni-B jako źródła boru DOI:10.15199/62.2019.4.18


  Proces dyfuzyjnego borowania stali, jako metoda obróbki cieplno- -chemicznej zapewniającej znaczne zwiększenie trwałości części maszyn, znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Dyfuzyjne warstwy borowane wykazują bardzo dużą odporność na ścieranie i są stosowane, gdy smarowanie jest ograniczone lub nie może być w ogóle stosowane. Duża twardość warstw borowanych, dochodząca do 2000 HV(0,1), odporność korozyjna w wodnych roztworach kwasów nieorganicznych i organicznych, a także w roztworach soli i zasad stanowią ich zalety1). Warstwy borowane zachowują dużą twardość w podwyższonej temperaturze, przy jednoczesnej niezmienności ich korzystnych właściwości. Można je zaliczyć do warstw żaroodpornych i żarowytrzymałych. Pewne ograniczenie w stosowaniu warstw borowanych stanowi kruchość znajdującego się w strefie przypowierzchniowej borku żelaza FeB, która może przejawiać się odpryskiwaniem i łuszczeniem warstwy od podłoża oraz duży gradient twardości między warstwą a podłożem2). W celu eliminacji lub obniżenia niekorzystnych właściwości warstw borowanych stosowane są liczne modyfikacje procesu borowania, takie jak borowanie gazowe lub jarzeniowe (borowanie jednofazowe)3, 4), laserowa obróbka warstw5-7) oraz stopowanie borkowych warstw metalami ziem rzadkich, Ni, Cr, Cu, C lub N4, 8). Wymienione modyfikacje mają na celu głównie ograni98/ 4(2019) 605 Dr hab. inż. Jerzy SZAWŁOWSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale. W 2014 r. uzyskał, na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Do 2015 r. zatrudniony był na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ostatnio na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pracuje w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalnoś[...]

 Strona 1