Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Zięba"

Use of the hydrophobic blackberry extract obtained by extraction with supercritical carbon dioxide for the preparation of cosmetic masks Zastosowanie hydrofobowego ekstraktu z nasion jeżyny otrzymywanego przez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla do wytwarzania maseczek kosmetycznych DOI:10.15199/62.2016.6.13


  Extract from the blackberry seeds produced under conditions of supercrit. CO2 was added (up to 8% by mass) to formulation of cosmetic masks as an emulsion at room temp. to replace the commonly used grape seed oil. The addn. resulted in increasing the formulation viscosity, color intensity and skin hydration degree as well as in decreasing the yield points. Przeanalizowano wpływ dodatku ekstraktu z nasion jeżyny (Rubus Seed CO2 Extract) otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na właściwości maseczek kosmetycznych w formie emulsji. Opracowano receptury i wytworzono prototypy preparatów, w których zmienny był skład fazy hydrofobowej, a jej zawartość w preparacie pozostawała na stałym poziomie. Stężenie ekstraktu w poszczególnych maseczkach zmieniało się w zakresie 0-8% mas. Zastosowano technologię wytwarzania preparatów bez konieczności podgrzewania komponentów fazy tłuszczowej i wodnej. Stwierdzono, że zastępowanie typowego składnika fazy hydrofobowej (olej z pestek winogron) przez ekstrakt z nasion jeżyny prowadzi do wzrostu lepkości dynamicznej oraz spadku granicy płynięcia preparatów. Ponadto, zwiększanie udziału ekstraktu prowadzi do wzrostu stopnia nawilżenia skóry i intensywności zabarwienia preparatów. Maseczki to szczególna odmiana kosmetyków, przeznaczona do jednorazowych zabiegów kosmetycznych na skórze. Wytwarzane są najczęściej w formie past, emulsji, zawiesin, pianek oraz żeli. W ostatnich latach opracowywane są nowe formy tego typu produktów. Przykładem mogą być hydrożelowe płaty dopasowujące się podczas aplikacji do kształtu twarzy1). Maseczki kosmetyczne są także dostępne w formie tabletek lub proszku, jednak w takich przypadkach preparaty bezpośrednio przed aplikacją należy wymieszać z wodą lub innym rodzajem aktywatora1). Maseczki zawierają w swym składzie różnego rodzaju substancje, mające skutecznie wpływać na poprawę kondycji skóry2-5). Główne grupy surowców wykorzystywanych do tego celu[...]

Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym DOI:10.15199/62.2019.4.13


  Podstawowym zabiegiem służącym do utrzymania higieny głowy jest jej mycie z użyciem szamponów. W procesie mycia włosów i skóry głowy stosuje się przede wszystkim klasyczne płynne szampony, będące aUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; bUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Małgorzata Ziębaa,*, Artur Seweryna, Emilia Klimaszewskaa, Daria Wieczorekb Reduction of hair shampoos irritant potential by application of new zwitterionic surfactants Obniżenie potencjału drażniącego szamponów do włosów poprzez zastosowanie nowych surfaktantów o charakterze zwitterjonowym DOI: 10.15199/62.2019.4.13 Dr inż. Artur SEWERYN w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej w specjalności: biotechnologia, technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskał w 2017 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, aspekty związane z bezpieczeństwem stosowania kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, badania użytkowe i fizykochemiczne. Katedra Chemii, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom, tel.: (48) 361-75-89, e-mail: m.zieba@uthrad.pl Dr inż. Małgorzata ZIĘBA w roku 2003 ukończyła studia na Politechnice Radomskiej w specjalności: technologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - jakość kosmetyków, pr[...]

 Strona 1