Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tobias Weber"

Pneumatyczne systemy transportowe w przemyśle chemicznym DOI:


  Zarówno dostawy materiałów sypkich, opróżnianie pojemników, jak i zasilanie nimi reaktorów wymaga maksymalnej niezawodności procesu, maksymalnej ochrony osób i środowiska oraz osiągnięcia maksymalnej wydajności. Wszystkie te wymagania mogą być spełnione przy prawidłowo zaprojektowanym pneumatycznym systemie transportu.Odbiór surowców Sposób dostawy materiałów sypkich wpływa na przepustowość systemu. W przypadku dużych przepustowości materiałów i głównych komponentów dostawy są prowadzone za pomocą pojazdów silosowych. Z pojazdu silosowego do silosu magazynowego produkt jest transportowany pneumatycznie, a w przypadku specjalnych wymagań - z wykorzystaniem inertnego gazu transportowego. Z silosu produkt jest następnie dozowany do zważonego zbiornika ciśnieniowego. Dostawa materiału w pojazdach silosowych eliminuje konieczność obsługi produktu przez personel obsługujący, podczas gdy dostawa w opakowaniach FIBC (flexible intermediate bulk container) wymaga pracy ręcznej. Z systemu FIBC produkt jest dozowany bezpośrednio do ważonego przenośnika taśmowego lub najpierw jest transportowany do silosu magazynowego za pomocą pneumatycznego systemu p[...]

 Strona 1