Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Drąg"

Zastosowanie wskaźnika VDI do walidacji wyników obliczeń przepływu powietrza w mikroskali

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono wstępne wyniki walidacji modelu mikroskalowego z użyciem wskaźnika zgodności zaproponowanego przez Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów (VDI) w 2005 r. [5]. Przeprowadzone obliczenia komputerowe i wyniki badań eksperymentalnych dotyczą przy tym przepływu powietrza w obszarze zabudowanym, odwzorowanym przez 120 budynków ułożonych w formie regularnej tablicy. Do walidacji wyk[...]

 Strona 1