Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sieczyńska"

Oznaczanie poziomów stężeń metali ciężkich w wybranych formach kosmetyków DOI:10.15199/60.2018.12.3


  metale ciężkie mogą wywoływać negatywne działanie na skórę w wyniku wnikania w głąb tkanki, a także na narządy wewnętrzne przedostając się drogą pokarmową, co ma miejsce w przypadku szminek, balsamów, błyszczyków [9]. W pracy podjęto badania zawartości glinu w podanych produktach kosmetycznych. Metal ten budzi kontrowersje w literaturze [10]. Z jednej strony nie znajduje się on na liście substancji niedozwolonych. Z drugiej strony uznawany jest za toksyczny, zwłaszcza dla układu nerwowego [11]. Stosowane w kosmetykach sole zawierające glin, wyszczególnione w literaturze to przede wszystkim: chlorek glinu, chlorek glinu i sole glinowo-cyrkonowe [12]. W kosmetyce związki glinu wykorzystywane są w preparatach antyperspiracyjnych [13], pastach do zębów i preparatach do pielęgnacji jamy ustnej [14]. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące patomechanizmów oddziaływania glinu na organizm [15, 16], dlatego badania w tym kierunku są nadal prowadzone. Przedostawanie się glinu do układu pokarmowego człowieka nie jest obojętne. Następstwem takich działań jest kumulacja w narządach, co może prowadzić do licznych zaburzeń neurologicznych, choroby Parkinsona [17] oraz choroby Alzheimera [18]. Istnieje również ryzyko dostawania się substancji toksycznych zawartych w materiałach pielęgnacyjnych ust do przewodu pokarmowego w trakcie konsumowania pokarmów. Branża kosmetyczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. W związku z tym istnieje potrzeba ciągłych modyfikacji regulacji prawnych. Polskie ustawodawstwo kosmetyczne jest dostosowywane do wymagań Unii Europejskiej, która reguluje bezpieczeństwo, oznakowanie, dopuszczalny skład i warunki obrotu kosmetykami. Pojawiające się na rynku kosmetyki muszą być z jednej strony skuteczne i innowacyjne, a z drugiej strony bezpieczne nie tylko dla konsumentów, ale również dla środowiska. Wszystkie kosmetyki wprowadzane do obrotu powinny być zgodne z Ustawą o kosmet[...]

Metody oznaczania barwników naturalnych w produktach spożywczych DOI:10.15199/62.2019.7.23


  Barwniki naturalne znane są ludzkości od tysiącleci. Były używane już w starożytności głównie do barwienia tkanin oraz przy wytwarzaniu kosmetyków. Znalazły również zastosowanie przy barwieniu żywności1, 2). Wraz z odkryciem barwników syntetycznych, które okazały się dużo trwalsze i tańsze od barwników naturalnych, rola tych ostatnich znacznie zmalała. W związku z licznymi badaniami wykazującymi m.in. alergizujące działanie barwników syntetycznych, ich wpływ na wzrost nadpobudliwości u dzieci3), negatywne oddziaływanie na środowisko4), jak również z trendami rynkowymi ukierunkowanymi na ekologiczny tryb życia, zainteresowanie barwnikami naturalnymi zaczęło w ostatnich latach ponownie wzrastać5). Wzrostowa tendencja barwienia żywności barwnikami naturalnymi jest również wynikiem zaprzestania stosowania niektórych barwników syntetycznych zarówno na terenie Unii Europejskiej (UE)6, 7), jak i w Stanach Zjednoczonych8), Chinach9), Japonii10), Australii i Nowej Zelandii11). Zwiększająca się liczba produktów barwionych barwnikami naturalnymi powoduje również konieczność opracowywania nowych i doskonalenia istniejących metod ich oznaczania. Analiza barwników naturalnych zawartych w określonym produkcie spożywczym jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż analiza barwników syntetycznych, które w większości należą do jednej grupy związków chemicznych (do barwników azowych)12). Barwniki naturalne są znacznie bardziej zróżnicowane pod względem budowy chemicznej12, 13) i ich oznaczanie ściśle wiąże się ze znajomością ich budowy i właściwości, jak również z umiejętnością wyodrębnienia ich z różnych produktów spożywczych. Celowe zatem wydawało się zebranie i usystematyzowanie informacji na temat najnowszych metod oznaczania barwników naturalnych z uwzględnieniem procesu ekstrakcji tych barwników z różnego rodzaju produktów spożywczych. Zastosowanie i właściwości barwników naturalnych Barwniki naturalne pochodzenia roślinnego i zwie[...]

 Strona 1