Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz RUTKOWSKI"

Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej DOI:10.15199/48.2019.01.16

Czytaj za darmo! »

Kolektory słoneczne znajdują zastosowanie najczęściej do podgrzewania ciepłej wody w mieszkaniach, domkach letniskowych, obiektach sportowych, budynkach gospodarczych a także do podgrzewania wody w zbiornikach, basenach. Warunki klimatyczne w Polsce ze względu na położenie są bardzo specyficzne. Położenie Polski mieści się w strefie klimatu umiarkowanego, co daje ok. 950-1250 kWh/m2 nasłonecznienia. Badania IMiGW wykazały, że największe nasłonecznienie występuje na południu oraz środkowowschodniej części Polski natomiast niekorzystne warunki panują w części południowej oraz Górnośląskim Okręgu Przemysłowym [1]. Zdecydowanie większa część rocznego nasłonecznienia przypada w sezonie letnim w miesiącach od kwietnia do września. Usłonecznienie zależne jest od wielu czynników takich jak długość dnia, temperatura powietrza, zachmurzenie a także lokalizacja. Dla polski średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin, największą ilością godzin słonecznych ma Gdynia występuje tam 1671 godzin słonecznych w roku. Dla porównania Katowice to 1234 godzin na rok[1,2]. Wymienione parametry (nasłonecznienie i usłonecznienie) mają decydujący wpływ na efektywność konwersji energii w instalacjach solarnych. Są to zmienne charakterystyczne dla danej lokalizacji i niestety nie mamy wpływu na ich wielkość [3]. W celu zwiększenia stopnia wykorzystania dostępnej energii podejmowane są liczne próby w zakresie modyfikacji urządzenia, w którym następuje konwersja energii jak i w zakresie budowy całej instalacji [4,6,7,11,12]. W dalsze części pracy będą prezentowane wyniki dotyczące sprawności konwersji energii w autonomicznej instalacji solarnej. Cel i zakres pracy Celem pracy jest wyznaczanie dobowej sprawności autonomicznej instalacji solarnej pracującej w układzie wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej. Analiza oraz obliczenia będą przeprowadzone w określonym przedziale czasowym nie mniejszym niż okres tygodnia. Przeprowadzona analiza będ[...]

Wpływ disiarczku węgla i aniliny na przebieg syntezy cykloheksylotiolu z cykloheksenu i siarkowodoru w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Badano proces otrzymywania cykloheksylotiolu z cykloheksenu i siarkowodoru na powierzchni katalizatora Co-Mo, w obecności disiarczku węgla i aniliny. Potwierdzono możliwość zastosowania siarkowodoru zanieczyszczonego disiarczkiem węgla ( 3% mol.) i aniliną (0,1% mol.). odstawowym surowcem do otrzymywania N-cykloheksylotioftalimidu, tzw. Santogardu, stosowanego jako inhibitor podczas wstępne[...]

 Strona 1