Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Jania"

Rozbroić tykającą bombę


  Ze względu na ruch uliczny, osiadanie budynków, wstrząsy tektoniczne, tąpania, wysuszenie konopi w połączeniach gwintowanych instalacje gazowe systematycznie ulegają rozszczelnieniu. Dlatego dochodzi do niekontrolowanego wycieku gazu, który przy odpowiednim stężeniu w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Wystarczy włączenie światła na klatce schodowej czy piwnicy, by ta "tykająca bomba" wybuchła.Dlatego Ustawodawca w rozdziale 6 Prawo Budowlane art. 61 i 62 zobowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z określonymi przepisami, gdzie podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie okresowego, co najmniej raz w roku, przeglądu instalacji gazowej. W obliczu tragicznych w skutkach wybuchów: Rotunda w Warszawie, wieżowiec w Gdańsku, domy oraz mieszkania w Szczecinie, Katowicach, Przemyślu, w Małopolsce, na Górnym i Dolnym Śląsku, główny inspektor nadzoru budowlanego wydał "Wytyczne przeglądu instalacji gazowej z uproszczoną (eksploatacyjną) próbą szczelności". Ich zadaniem jest precyzyjne określenie wycieku gazu w litrach na godzinę, czego nie jest w stanie określić przegląd roczny, który tylko domniema, a nie stwierdza stan szczelności instalacji. Wynika to z braku dostępu do całej instalacji, a szczególnie tej w zabudowie (rury pod boazerią, płytkami ceramicznymi itp.). Przegląd roczny przeprowadzany za pomocą de[...]

 Strona 1