Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Marlena Piekut"

Wybrane aspekty zachowań studentów ekonomii na rynku produktów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Produkty zbożowe odgrywają podstawową rolę w żywieniu człowieka. Według badań Instytutu Żywności i Żywienia (4 - s. 99) w 2001 r. dostarczały one do dziennej diety ponad 30% energii, ok. 30% białka oraz ok. 55% węglowodanów, w tym ok. 57% stanowił błonnik pokarmowy. Produkty te były także znaczącym źródłem tiaminy, folianów i żelaza, a następnie witamin: B2, PP, B6 i E. Według badań GUS [...]

Ulubione słodycze młodzieży akademickiej

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zbadanie popularności słodyczy i częstotliwości ich spożywania w wybranej grupie młodzieży akademickiej. Najbardziej preferowane i najczęściej spożywane były wyroby czekoladowe (czekolady i batony czekoladowe). Do słodyczy spożywanych najrzadziej zaliczono chałwę, galaretki oraz żelki. Najważniejszymi czynnikami przy wyborze słodyczy okazały się smak, cena i marka. Najbardziej [...]

Preferencje, częstotliwość oraz okoliczności spożywania napojów alkoholowych wśród studentów

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zbadanie preferencji napojów alkoholowych oraz częstotliwości i okoliczności ich spożycia w wybranej grupie młodzieży akademickiej. Najbardziej preferowane i najczęściej spożywane były piwo i wina gronowe. Częstotliwość spożywania napojów zależała istotnie od płci, miejsca zamieszkania oraz trybu studiów ankietowanych. Napoje alkoholowe najczęściej spożywano na przyjęciach t[...]

Konsumpcja wędlin - spożycie,preferencje, czynniki wyboru

Czytaj za darmo! »

W artykule podano wyniki pracy, której celem było określenie poziomu, preferencji i częstotliwości spożycia wędlin oraz ważności wybranych czynników przy wyborze wędlin.Rozpatrywane problemy badawcze zostały opracowane w oparciu o indywidualne badania budżetów gospodarstw domowych GUS za rok 2004, którymi objęto 32 214 gospodarstw domowych oraz badania ankietowe przeprowadzone z wykorzystan[...]

Konsumpcja pieczywa w polskich gospodarstwach domowych

Czytaj za darmo! »

Produkty zbożowe, a w tym pieczywo, są podstawowymi artykułami żywnościowymi. Znajdują się na dole piramidy żywieniowej, co oznacza, że powinny być spożywane w diecie w największych ilościach i najczęściej. Wartość energetyczna pieczywa według Tabel składu i wartości odżywczej żywności kształtuje się na poziomie od ponad 200 kcal w przypadku pieczywa żytniego do ponad 400 kcal w 100 g produ[...]

Spożycie cukru i produktów zawierających cukier w polskich gospodarstwach domowych

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu była analiza poziomu spożycia cukru, czekolad oraz wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w polskich gospodarstwach domowych w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, przynależności członków gospodarstwa domowego do grupy społeczno-zawodowej, lokalizacji gospodarstwa domowego oraz płci, wykształcenia i stanu cywilnego głowy gospodarstwa domowego. The aim of the paper w[...]

Poziom i struktura spożycia produktów zbożowych w różnych typach gospodarstw domowych

Czytaj za darmo! »

Poziom spożycia żywności, w tym produktów zbożowych zależy od wielu czynników, wśród których można wymienić: przynależność do określonej grupy społeczno- ekonomicznej, poziom dochodów, liczba osób w gospodarstwie domowym, wiek, wykształcenie i stan cywilny członków gospodarstwa domowego i inne. Celem przeprowadzonego badania było określenie poziomu i struktury spożycia produktów zbożowych [...]

Spożycie mięsa i przetworów mięsnych w gospodarstwach domowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera analizę wyników badań poziomu konsumpcji mięsa i przetworów mięsnych w polskich gospodarstwach domowych. Znajomość tych wyników i ich wykorzystanie jest istotne dla bieżącej i przyszłościowej polityki w tym obszarze.Jedną z potrzeb żywnościowych większości ludzi jest potrzeba spożywania mięsa i przetworów mięsnych, które są podstawowym źródłem białka o wysokiej wartości odżyw[...]

 Strona 1  Następna strona »