Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Niewinny"

Innowacje dla dużych średnic


  Wykonywanie włączeń nowych gazociągów do istniejącej sieci gazowej, w połączeniu z koniecznością utrzymania przepływu gazu w gazociągu źródłowym oraz niezakłóconych dostaw gazu do odbiorców, jest jedną z podstawowych czynności realizowanych przez służby eksploatacyjne. Wydawało by się, że nie powinno to nastręczać żadnych problemów - posiadane urządzenia umożliwiają bezwypływowe zamykanie czynnych gazociągów technika wykonywania tego typu prac jest znana od wielu lat i dobrze opanowana przez monterów.Pojawiają się jednakże sporadyczne, ale jednak bardzo szczególne przypadki, gdy należy wykonać włączenia do czynnej sieci, której średnica przekracza możliwości posiadanego sprzętu. W związku z koniecznością racjonalnego dysponowania środkami finansowymi, mało zasadnym staje się zakup oraz utrzymywanie sprzętu, z którego korzystać będzi[...]

 Strona 1