Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Brodnicki"

KOR-GAZ-NET 2012

Czytaj za darmo! »

W miejscowości Słok k. Bełchatowa 7-9 marca 2012 r. odbyła się II Konferencja KOR-GAZ-NET, której tematem było "Miejsce technologii ochrony katodowej we współczesnym gazownictwie". Honorowy patronat nad konferencją objęli prezesi Zarządów PGNiG, OGP-Gaz System, EuRoPol-Gaz, IGG, a także prezes Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa - Kazimierz Nowak.Organizatorami tej jedynej w Polsce konferencji poświęconej tematyce ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych byli: Zarząd Oddziału SITPNiG w Łodzi oraz Mazowiecka Spółka Gazownictwa (MSG). Głównym celem, który postawili sobie organizatorzy, było stworzenie miejsca do dyskusji i wymiany doświadczeń dla wszystkich działających w Polsce Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oraz firm i instytucji działających w obszarze ochrony przeciwkorozyjnej. Tema[...]

Metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.


  Omówiono stosowane w praktyce metody badania interferencji wywoływanych przez prądy błądzące na rurociągach podziemnych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów wraz z analizą zagrożenia korozją elektrolityczną, które wykonano podczas diagnostyki stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej eksploatowanej przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Słowa kluczowe: prądy błądzące, interferencje, ochrona katodowa, gazociągi Study methods of interferences caused by stray currents on the example of measurements performed in the MSG Gas Company Ltd. The methods used in practice for the study of interferences caused by stray currents on underground pipelines are discussed. Exemplary test results and analysis of electrolytic corrosion hazard, that was performed during diagnosis of steel gas distribution networks operated by the MSG Gas Company Ltd., was presented. Keywords: stray currents, interference, cathodic protection, pipelines ochrona przed korozja 3/2012 1. Wprowadzenie Interferencja [1] to zmiana potencjału konstrukcji wywołana przez obce źródła elektryczne. W sprzyjających warunkach interferencje wywoływane przez prądy błądzące mogą być przyczyną intensywnej korozji elektrolitycznej [2], która spowodować może perforację ścianki metalowej konstrukcji podziemnej. Zagrożenie to występuje zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, gdzie zagrożenie korozyjne infrastruktury wywoływane jest głównie obecnością trakcji elektrycznych (tramwajowej, kolejowej, metra). W USA bezpośrednie koszty awarii spowodowanych przez prądy błądzące szacowane są na 5% całkowitych kosztów korozji, co przy rocznych ogólnych stratach korozyjnych szacowanych na 10 mld dolarów daje koszt 500 mln dolarów [3]. Według raportu Bureau of Oil Transportation of Northeast China [4] około 80% przypadków korozyjnej perforacji ropociągów w Chinach spowodowanych jest przez prądy błądzące. Użytkownicy konstrukcji podziemnych na całym świecie prowadzą więc działania pr[...]

 Strona 1