Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Czajkowska"

Nowe produkty spożywcze stan i tendencje rozwojowe


  Począwszy od drugiej połowy XX w. w krajach rozwijających się następowały zmiany zachowań konsumenckich charakterystyczne dla okresu postindustrialnego. Zmiany dotyczyły hierarchii potrzeb, sposobów i poziomu ich zaspokajania, a także kryteriów dokonywania wyboru produktów [21]. Znajomość wymagań i preferencji konsumentów umożliwia producentom dostosowanie oferty produktowej do aktualnych trendów żywnościowych. Pomysły pozyskane bezpośrednio od samych konsumentów rzadko bywają przydatne, gdyż wyobraźnia konsumentów ogranicza się zwykle do zgłaszania pomysłów już znanych. Dlatego producent powinien we własnym zakresie prowadzić badania nad preferencjami konsumentów oraz tendencjami zmian zachodzących w konsumpcji produktów spożywczych [20]. Zmiany w strukturze ludności Od wielu lat obserwuje się wydłużanie się średniej długości życia Polaków. W ciągu ostatnich dwudziestu jeden lat przeciętna długość życia zwiększyła się o sześć lat. Obecnie wynosi ok. 72 lata dla mężczyzn i 81 lat dla kobiet. Wydłużenie przeciętnego czasu życia Polaków to wynik spadku umieralności wśród niemowląt i zgonów wśród osób starszych w wyniku propagowanego od początku lat dziewięćdziesiątych zdrowego stylu życia [13]. W najbliższych latach struktura ludności w Polsce ulegnie zmianie, czego efektem będzie zwiększenie znaczenia osób starszych jako odbiorców żywności na rynku. Przewiduje się, że za 25 lat co trzecia kobieta i co czwarty mężczyzna będą w wieku poprodukcyjnym. Starzenie się polskiego społeczeństwa, spadek wskaźników dzietności czy poprawa poziomu wykształcenia nie pozostają bez wpływu na zmiany struktury i poziomu wydatków konsumpcyjnych (w tym żywnościowych) w gospodarstwach domowych [6]. Tendencje demograficzne mają charakter długookresowy, dlatego rozpoznanie wpływu czynników społeczno-demograficznych przez producentów jest ważne z punktu widzenia prognozowania popytu na żywność w kolejnych latach. Obserwowane zmiany wymuszą w najbl[...]

Znaczenie w diecie i przydatność technologiczna fruktanów w przetwórstwie owocowo-warzywnym DOI:10.15199/64.2015.3.2


  Ostatnio w krajach wysoko rozwiniętych żywność zaczęto traktować nie tylko jako podstawowe źródło zaspokajania głodu, ale również sposób na zapewnienie zdrowia i długiego życia. W niniejszej pracy przedstawiono pozytywne efekty spożywania fruktanów na organizm człowieka, jak: działanie prebiotyczne, redukcja poziomu cholesterolu i cukru we krwi, zwiększenie wchłaniania składników mineralnych, działanie antykancerogenne. Omówione zostały właściwości technologiczne inuliny i oligofruktozy oraz korzyści wynikające z ich zastosowania w produktach spożywczych, głównie do zagęszczania oraz zastępowania cukru lub tłuszczu.Wstęp Postęp gospodarczy doprowadził do zmian stylu życia i nawyków żywieniowych społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Jednym z efektów tych zmian jest zwiększenie częstotliwości występowania cukrzycy, otyłości i chorób serca. Związane jest to najczęściej z konsumpcją wysokoenergetycznych posiłków (wysoka zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i cukrów prostych) przy niewielkiej zawartości błonnika pokarmowego. Przy stale rosnącej świadomości żywieniowej konsumentów, skutkuje to ogromnym zainteresowaniem bioaktywnymi składnikami żywności, np. fruktanami. Aspekty żywieniowe fruktanów Fruktany są rozpuszczalną frakcją błonnika pokarmowego o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych. Usprawniają procesy zachodzące w okrężnicy na poziomie lokalnym (działanie prebiotyczne, zwiększenie wchłaniania składników mineralnych) oraz na poziomie systemowym (poprzez obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy krwi) [7]. Fruktany, szczególnie inulina i fruktooligosacharydy, to w praktyce najczęściej wykorzystywane składniki żywności o właściwościach prebiotycznych [4]. Właściwości prebiotyczne fruktanów Określenie prebiotyk stosuje się do grupy składników żywności, które korzystnie wpływają na organizm gospodarza poprzez selektywną stymulację wzrostu jednej lub większej liczby gatunków bakteryjnych, w szczególności baterii probi[...]

Zastosowanie soków jagodowych do wytwarzania wysokiej jakości suszy z jabłek DOI:10.15199/65.2017.6.6


  Obecnie owoce mogą być wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów (przekąsek) i mogą stanowić źródło naturalnych substancji wzbogacających w postaci soków, ich koncentratów lub ekstraktów pozyskanych z produktów odpadowych (wytłoków) [4]. Charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli, których głównym przedstawicielem są flawonoidy. Wiele źródeł literaturowych, w tym medycznych, zwraca uwagę, że regularne spożywanie jabłek, m.in. ze względu na obecność w ich skórce triterpenoidów [3] oraz kwercetyny [17], przyczynia się do zmniejszenia występowania chorób cywilizacyjnych, np. raka wątroby i jelita grubego [18]. Ciężarne kobiety spożywające jabłka mogą uchronić dzieci przed ryzykiem rozwoju astmy [16]. Owoce, głównie jagodowe, zawierające związki polifenolowe, mają działanie przeciwzapalne, antywirusowe, odtruwające i redukujące toksyny w organizmie, a także zapobiegają powstawaniu nowotworów. Zalicza się do nich m.in. aronię, zawierającą ok. 2080 mg w 100 g, czarną porzeczkę (560 mg), wiśnie (460 mg), truskawki (225 mg w 100 g) [1]. Mają one także duży wpływ na cechy sensoryczne surowców roślinnych, tj. barwę, smakowitość, konsystencję i wygląd zewnętrzny [10]. Za najcenniejszy owoc jagodowy, ze względu na właściwości odżywcze i antytoksyczne, uważa się aronię. Zawiera ona proantocyjanidyny, których liczne grupy OH wykazują znacznie wyższą aktywność przeciwutleniającą niż witaminy C i E [8]. Błonnik uzyskany z owoców aronii stanowi dobry nośnik aromatów, barwników i substancji przeciwutleniających [1]. Owoce mogą być dodawane do żywności w postaci suszu lub ekstraktów jako naturalne przeciwutleniacze, związki stabilizujące i wzmacniające barwę produktów zawierających antocyjany i naturalne substancje zapobiegające rozwojowi bakterii. Koncentrat soku z aronii lub innych owoców jagodowych jako składnik roztworu osmotycznego może znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu produktów wzbogaconych o naturalne substancje, a także w [...]

 Strona 1