Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł SZCZUPAK"

Impulsy elektryczne wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania DOI:10.12915/pe.2014.10.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące generacji wysokonapięciowych impulsów elektrycznych wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem narastania. Opisano parametry od których zależy czas trwania zbocza narastającego impulsu. Można go regulować za pomocą zmiany wartości dwóch składowych zależnych od indukcyjności i rezystancji klucza załączającego. Efektywnym i najprostszym w realizacji sposobem jest zmiana szybkości narastania napięcia prowadząca do wzrostu natężenia pola elektrycznego w przerwie międzyelektrodowej. Abstract. The paper presents basics informations about subnanosecond rise time high power pulse generating. Described parameters witch determine impulse rise time. It can be regulated by changing two components dependents on switch inductance and resistance. The most effective and the easiest way is to change voltage slew rate which leads to an increase electric field strength .(High power electric pulses with subnanosecond rise time). Słowa kluczowe: Impuls elektryczny, subnanosekundowy czas narastania, iskiernik włączający, "ostrzenie impulsu". Keywords: Electric pulse, subnanoseconds rise time, spark gap switch, "pulse sharpening". doi:10.12915/pe.2014.10.20 Wstęp W dobie technologii opartej na zminiaturyzowanych układach elektronicznych wrażliwych na różnego rodzaju zaburzenia elektromagnetyczne problematyka impulsów szerokopasmowych nabiera coraz większego znaczenia. Impulsy elektryczne wielkich mocy z subnanosekundowym czasem narastania powstają np.: podczas prób jądrowych na dużych wysokościach czy też przy rozbłyskach słonecznych. Są także wytwarzane za pomocą specjalnych generatorów [1]. Generatory wytwarzające impulsy z subnanosekun dowym czasem narastania wykorzystują różne rodzaje kluczy załączających takie jak: krytron, tranzystor lawinowy, kontaktron itp. Pozwalają one na uzyskanie impulsów o wartościach szczytowych do kilku kilowoltów. W zakresie wyższych napięć (dziesiątki, setki kilow[...]

Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements DOI:10.15199/48.2017.12.07

Czytaj za darmo! »

Calibration is an important task during the operation of different commercial and research lightning location systems [1,2]. The accuracy of the calibration has an influence on lightning flash parameters estimation regarding the distance and channel base current [3,4]. In case of systems operating for scientific purposes the calibration enables research centers to compare results each other. Moreover, it gives more analysis possibilities. Most models of lightning phenomena are based on idealized case where the lightning electromagnetic pulse (LEMP) propagates from the channel through the flat terrain. Therefore, registrations done with application of antennae located at urbanized terrain cannot be directly utilized in those formulas. A problem of the calibration of antennae dedicated to lightning measurements is not very common in literature [5]. There are many different methods applied by lightning registration stations [6]. Some of them are based on setups composed of two parallel plates. In this case antenna is located between the plates in well-known electric filed (EF) generated by application of the voltage [7]. Unfortunately, this procedure is not accurate, and does not take into account the presence of the building. Antennas are often situated at the roofs of elevated buildings where the electric field distribution is different than in case of flat terrain. The influence of the structure which tells how much the field is amplified/attenuated is described by the form factor [8]. This factor is mainly dependent on the structure height and the location of the antenna at the roof. It might be significantly different when the antenna is placed near the edge or in the center of the roof. Therefore, the building form factor should be estimated for the normal operating position of the antenna. Another type of calibration methods use computer simulation of electric field distribution [9]. The configuration of antenna and i[...]

Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system DOI:10.15199/48.2016.10.10

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of preliminary laboratory tests of impulse current distribution in a model of the lightning protection system (LPS). The wooden frame house was prepared in a scale 1:5. It was based on the full size object subjected to lightning currents during open air experiments at the test side in Huta Poręby near Rzeszów. It was equipped with the model of the lightning protection system connected to the supplying electrical installation. The surge current injected to the tested system in the laboratory was produced with use of the lightning transient generator. Measurements were done for three varied shapes of the injected impulse current. The obtained results indicated the frequency dependent behaviour of the tested system. The current distribution in the proposed laboratory model of LPS is similar to those achieved during the tests on the real scale objects in recent years. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozpływu prądów piorunowych w modelu urządzenia piorunochronnego. W skali 1:5 przygotowano drewniany szkielet budynku mieszkalnego, odwzorowujący obiekt używany do poligonowych badań rozpływu prądów udarowych w jego instalacjach piorunochronnej oraz elektrycznej, prowadzonych w Hucie Poręby niedaleko Rzeszowa. Zaproponowany model odzwierciedla istniejącą na poligonie instalację odgromową wraz z przyłączoną do niej niezasiloną typową elektryczną instalacją w postaci wewnętrznej sieci elektrycznej nn wraz z osprzętem, dochodzącej do złącza kablowego ziemnej linii kablowej nn, stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN. Pomiarów dokonano dla trzech różnych kształtów wstrzykiwanego prądu udarowego. Uzyskane rozpływy prądów impulsowych są zbliżone do tych, obserwowanych podczas poligonowych badań pełnowymiarowych systemów przez ostatnie lata. Badany model wykazuje zależny od częstotliwości charakter. (Rozpływ prądów udarowych w modelu laboratoryjnym urządzenia piorunochronnego). Key[...]

Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics DOI:10.15199/48.2018.02.03

Czytaj za darmo! »

Generators of voltage and current transients are used for many years in experimental research related to the phenomenon of lightning [1,2]. They can be used to reproduce direct and indirect effects of lightning, which are observed in terrestrial objects and those above the surface of the earth. One of such studies is based on simulating an indirect impact of lightning discharge using a dedicated set of generators. This type of apparatus is used in the Laboratory of Lightning Test of Avionics at the Rzeszow University of Technology (RUT). It turns out that thanks to its construction and properties it is also suitable for other applications in the lightning research. In addition to analyzing overvoltages in the onboard systems of aircraft [3], other examples of application of modular impulse generators will be provided below. Modular impulse generators The MIG0618SS and MIG0600MS modular impulse generators are designed to carry out tests of avionics susceptibility to lightning induced transients [4,5]. Discharge modules are the basic units of these generators (see Fig. 1 and Fig. 2b). They can be configured in series or parallel to offer an optimum solution. One module includes high voltage capacitor, power-electronic switches, the trigger and polarity reversal circuits and a part of the impulse shaping circuit. Depending on the selected shape, level and number of generated strokes the number of modules and impulse forming networks changes as shown for example in Fig. 1. Single stroke idealized waveforms from MIG0618SS are used for damage assessment tests on equipment, whereas multiple strokes from MIG0600MS are applied for EMC tests on avionics. Fig. 2a shows a view of these generators situated on the test stand. Three different shapes of current or voltage: 6.4/70 μs, 40/120 μs and 50/500 μs can be coupled in three ways to the tested system by direct injection to selected pins, by injection between equipment[...]

 Strona 1