Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Pecio"

Rola i znaczenie syntezy logicznej w eksploracji danych dla potrzeb telekomunikacji i medycyny


  Metody syntezy logicznej są wykorzystywane głównie do optymalizacji systemów cyfrowych przetwarzających sygnały binarne. Ich podstawowym zadaniem jest poprawa implementacji oraz możliwości realizacji systemów w różnych technologiach. Można jednak wykazać, że wiele metod syntezy logicznej, a w szczególności tych wykorzystywanych do optymalizacji kombinacyjnych układów logicznych, może być z powodzeniem zastosowanych w typowych zadaniach przetwarzania i wyszukiwania informacji, odkrywania/eksploracji wiedzy, optymalizacji baz danych, a także w dziedzinie systemów ekspertowych, maszynowego uczenia czy sztucznej inteligencji [3, 5]. Przez eksplorację danych, znaną również pod nazwą odkrywania wiedzy w bazach danych, rozumie się proces automatycznego pozyskiwania z baz danych znaczących, ale dotychczas nieznanych informacji. Dlatego te informacje określa się jako "ukryte", a celem jest te informacje wyekstrahować. W wyniku eksploracji danych można na pewnym poziomie abstrakcji: zdiagnozować pacjenta, przeprowadzić sondaż, np. przed wyborami prezydenckimi, klasyfikować dane internetowe czy podjąć decyzję o przyznaniu bądź odrzuceniu kredytu. Jednym z ważniejszych zastosowań algorytmów eksploracji danych w telekomunikacji jest wykrywanie anomalii w systemach i sieciach telekomunikacyjnych. Ponieważ decyzja o wykryciu anomalii jest podejmowana na podstawie kombinacji reguł decyzyjnych wygenerowanych przez algorytm dla danych treningowych, algorytm jest typową procedurą uczenia się maszyn. System tworzy bazę wiedzy, zawierającą wzorce analizowanych anomalii, a następnie - przy użyciu algorytmu podejmowania decyzji i klasyfikacji - klasyfikuje bieżące dane. Charakterystycznym przykładem danych treningowych jest baza dla klasyfikacji poczty elektronicznej [21], która zawiera 58 042 rekordów reprezentowanych przez 64 atrybuty, natomiast celem algorytmu jest uzyskanie reguł decyzyjnych klasyfikujących dane zgodnie z następującymi warunk[...]

 Strona 1