Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Górska-Warsewicz"

Opinie konsumentów o rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych

Czytaj za darmo! »

Powolny, ale systematyczny wzrost spożycia soków, napojów i nektarów w Polsce wynika ze zmian w zachowaniach konsumentów, związanych z ewolucją stylu ich życia. Liczne działania marketingowe producentów soków i napojów oraz wody mineralnej wsparte odpowiednimi strategiami pozycjonowania wpływają na zmianę struktury spożycia napojów bezalkoholowych. Według danych budżetowych GUS przeciętne miesięczne spożycie soków owocowych i warzywnych w gospodarstwach domowych w 2004 r. wyniosło 0,94 l/osobę (tab.). W porównaniu z 2002 r. spożycie zwiększyło się o 8%, co wskazuje na dynamikę roczną na poziomie 2,6%. Wzrost spożycia soków, napojów i nektarów osiągnięto dzięki działaniom promocyjnym, zwiększającej się świadomości żywieniowej konsumentów oraz coraz szerszej ofercie produktów tej kategorii dostępnych pod markami sieci detalicznych. Najwyższą konsumpcję odnotowano wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych (1,69 l/osobę/miesiąc) i jest ona większa o prawie 80% od wielkości średniej, a najniższą wśród rolników (0,35 l/osobę/miesiąc) - jest to ponad trzy razy mniej w porównaniu z poziomem przeciętnym. Łączne wydatki na soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne w 2004 r. wyniosły 2,63 zł/osobę/miesiąc. W skali roku wiel- HANNA GÓRSKA-WARSEWICZ 10 Przemys³ Spo¿ywczy 6/2006 RYNEK Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane aspekty postępowania konsumentów na rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych. Przeanalizowano wielkość spożycia, strukturę rynku według rodzaju i wielkości opakowań, a także najczęściej wybierane smaki i marki. Szczególną uwagę zwrócono na strategie pozycjonowania produktów oraz czynni[...]

Najcenniejsze polskie marki

Czytaj za darmo! »

Wzrost znaczenia marki na polskim rynku jest związany z gwarancją wysokiej jakości produktu. Marki stają się synonimem luksusu, a z punktu widzenia producentów - narzędziem do osiągnięcia rynkowego sukcesu. Marka jest definiowana jako połączenie produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny. Odróżnia ona ofertę danego produc[...]

Żywność wygodna w sektorze mięsnym

Czytaj za darmo! »

Rynek mięsa i jego przetworów jest przykładem rynku o postępującej dywersyfikacji, będącej odpowiedzią na zmiany w preferencjach konsumenckich i zmiany w stylu życia polskich konsumentów oraz wzrost wymagań kanałów dystrybucyjnych. Na tle tych przemian obserwowany jest wzrost znaczenia żywności wygodnej z punktu widzenia konsumenta, dystrybutora oraz producenta. Żywność wygodna definiowana [...]

Konsument na rynku ryb i przetworów rybnych

Czytaj za darmo! »

Spożycie ryb przez przeciętnego polskiego konsumenta (wg danych bilansowych) wynosi ok. 12 kg rocznie, z czego znaczący udział przypada na spożycie ryb morskich (tab. 1). Taki podział struktury spożycia na ryby morskie i słodkowodne jest wypadkową dostępności rynkowej, ugruntowanych preferencji konsumentów oraz przyzwyczajeń żywieniowych. Ostatnio obserwuje się zmiany zachowań nabywczych, k[...]

Rynek soków, nektarów i napojów niegazowanych

Czytaj za darmo! »

Rynek soków, nektarów i napojów bezalkoholowych jest przykładem rynku skoncentrowanego, na którym produkty podlegają ciągłym zmianom w celu dostosowania ich do potrzeb konsumentów. Przemianom tym towarzyszą zróżnicowane strategie budowy oraz pozycjonowania marek. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów rozwoju rynku soków, nektarów oraz napojów bezalkoholowych ze s[...]

Rozwój rynków produktów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Rozwój rynku kasz jest wypadkową oddziaływania czynników związanych z ustabilizowanymi preferencjami konsumenckimi, uwarunkowań ekonomicznych, marketingowych, w tym dotyczących dystrybucji i rozwoju produktu. z punktu widzenia konsumentów kasze postrzegane są jako produkt tradycyjny zyskujący nowe oblicze w związku z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, np. w zakresie opakowań i wygody[...]

Najcenniejsze z cennych

Czytaj za darmo! »

Współczesny konsument ze względu na coraz lepszą sytuację materialną poszukuje produktów dobrej jakości, pragnie też zaoszczędzić czas przy dokonywaniu zakupów. Istotnego znaczenia nabiera zaufanie do producenta będącego gwarantem powtarzalnej jakości danego produktu. To właśnie marka ma coraz większe znaczenie przy wyborze produktów, jest także nośnikiem informacji o produkcie [9]. Marka [...]

 Strona 1  Następna strona »