Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAWA NOCUŃ-WCZELIK"

Oddziaływanie mikroorganizmów na zaczyn cementowy - korozja - mechanizmy samonaprawcze (od korozji biologicznej do biocementu)


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 317 którego kryształy są zdolne uszczelnić strukturę [5]. W pracy omówione zostaną szczegółowo aspekty tej drugiej przemiany. 3. Warunki środowiska materiału sprzyjające korozji biologicznej Analitycy badający deterioracje biologiczną materiałów budowlanych zwracają uwagę na rolę tak zwanego biofi lmu w inicjowaniu i rozwoju korozji biologicznej. Część spośród mikroorganizmów kolonizujących strefę powierzchniową żywiciela egzystuje stwarzając jedynie dogodne warunki dla rozwoju tych gatunków, które stanowią właściwą "siłę sprawczą" zniszczenia. Biofi lm jest złożoną strukturą w postaci hydrożelu, która tworzy się na powierzchni materiału eksponowanej na działanie bakterii i pozostającej w kontakcie z wodą [6]. Jego powstanie inicjują tylko niektóre bakterie (gatunki pionierskie - fototrofi czne) wiążące się z powierzchnią siłami van der Waalsa. Gatunki pionierskie osadzają się na podłożu zbudowanym z zaczynu cementowego po częściowym zneutralizowaniu (z pH ok. 12 do Ok. 8,5) wskutek karbonatyzacji. Powierzchnia materiałów budowlanych sprzyja generalnie kolonizacji przez bakterie - jest chropowata, niejednolita, z licznymi ujściami porów, w których zachodzi kondensacja kapilarna pary wodnej. Po wyeksponowaniu na działanie czynników zewnętrznych pokrywa się osadem substancji nieorganicznej i organicznej. Wydzielane poza komórki organizmów pionierskich substancje spolimeryzowane o charakterze śluzu stanowią dogodne środowisko rozwoju dla bakterii, grzybów, glonów i porostów stopniowo zasiedlających powierzchnię. Dzięki utworzeniu warstwy biofi lmu organizmy, które pierwotnie nie mogłyby przeżyć w zasadowym środowisku zaczynu znajdują dogodne warunki rozwoju. Całość wraz z materiałem organicznym i nieorganicznym stanowi koherentny, złożony ekosystem. Gwarancją jego trwałości jest dostęp wody i substancji odżywczych o odpowiednim składzie, stąd różnego rodzaju ścieki, szlamy, z[...]

 Strona 1