Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Lubaś"

Węglowodory mamy, ale...


  Sukcesy rozwoju w Stanach Zjednoczonych wydobycia węglowodorów z formacji łupkowych, a przede wszystkim prognozy US Energy Information Agency dotyczące ogromnych zasobów gazowego surowca w Polsce rozpoczęły wielką dyskusję zwolenników i przeciwników gazu z łupków. W Tej dyskusji nie bardzo zwracano uwagę na fakt, że górnictwo naftowe podobnie jak każda inna dziedzina nauki, to obszar bardzo specjalistycznej wiedzy. Właśnie przez ten brak wiedzy pojawiło się tak wiele błędnych ocen i wyobrażeń. Zasoby prognostyczne i udokumentowane Szczególnie dużo emocji i nieporozumień związanych jest z kwestią zasobów. Często w różnych środowiskach opiniotwórczych dyskutując o wielkościach zasobów nie rozróżnia się podstawowych pojęć, chociażby kategorii zasobów udokumentowanych i prognostycznych. Te ostatnie, a do takiej kategorii należy w chwili obecnej zaliczyć zasoby gazu w polskich formacjach łupkowych, zostały określone wstępnymi, szacunkowymi metodami geologicznymi. W literaturze przedmiotu uważa się, że zasoby prognostyczne określa się zwykle z 25% stopniem pewności. Zupełnie przeciws[...]

 Strona 1