Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA RAKOWSKA"

Directionally solidified CMSX-4 nickel based superalloys; microstructure, orientation, residual stress, microanalysis

Czytaj za darmo! »

Single crystal nickel based superalloys still belong to the most widely used and reliable materials for the most exposed parts of gas turbine [1÷5]. Directional solidification (DS) is a technology, which enables to produce gas turbine blades and vanes with columnar crystal or single crystal structures. High temperature mechanical properties of single crystal nickel base superalloy castings are better than castings with polycrystalline structures [1]. The aims of producing of the blades as single crystals are to eliminate grain boundaries which favour creep and ensuring of [001] crystal orientation with minimum of Young’s modulus that is suitable for thermal fatigue resistance. The final structure of the castings prepared by DS is influenced by the parameters of the process, therefore it is inevitable to map and control them [5]. A large number of the alloys used rely on carefully tailored compositions and heat treatment schedules that result principally in a microstructure consisting of gamma (γ) matrix (FCC crystal structure) and ordered gammaprime (γʹ) (L12) phases [4]. The aim of investigations was to study microstructure in respect to its inhomogeneity in different scale, defect of microstructure in nanoscale, crystallographic orientation measured using X-ray texture technique as well as residual stress by application of X-ray method in directionally solidified CMSX-4 nickel-based superalloys produced using the facilities working at the Rzeszow University of Technology. mATERIAL AND METH ODS OF EXAMINATI ONS Materials for examination were fabricated at the vacuum metallurgy laboratory of the Faculty of Materials Science and Technology at the Rzeszow University of Technology by application of the single crystal casting system. A nickel based superalloy CMSX-4 was produced with the nominal chemical composition as follows: Cr-5.7; Co-11; Mo-0.42; W-5.2; Ta-5.6; Al-5.2; Ti-0.74; Re-3; Hf- 0.1; Ni-balance.[...]

Wybrane właściwości powłok Cu-Al2O3 do zastosowań w układach wydechowych i napędowych

Czytaj za darmo! »

Jednym z przejawów intensywnie rozwijającej się motoryzacji - szczególnie w ostatnich latach - jest rosnący wskaźnik moc/masa dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Postęp w budowie silników i nadwozi jest uwarunkowany w znacznym stopniu nowoczesnymi materiałami konstrukcyjnymi. Umożliwiają one istotne zmniejszenie masy pojazdów przy jednoczesnym utrzymaniu właściwości wytrzymałościowych na co najmniej dotychczasowym poziomie oraz nie większym koszcie technologii i eksploatacji. Ze względu na znaczną redukcję masy w budowie pojazdów stosuje się często aluminium, którego gęstość wynosi 2,7 g/cm3. W porównaniu ze stalą o gęstości 7,9 g/cm3 charakteryzuje się większą plastycznością, jednakże mniejszą wytrzymałością mechaniczną i zazwyczaj jest stosowane jako składnik stopów lekkich do przeróbki plastycznej, m.in. z Si, Cu oraz Mg. Niemniej ważnymi materiałami stosowanymi w budowie pojazdów mechanicznych są kompozyty metaliczno-ceramiczne (Metal Matrix Composites) [1], które charakteryzują się zazwyczaj większą twardością, żarowytrzymałością i odpornością na korozję w odniesieniu do samego metalu osnowy. Stosowane obecnie kompozyty na osnowie metalicznej umożliwiają uzyskanie bardzo pożądanych właściwości, które predysponują je do budowy wybranych fragmentów układów wydechowych czy silnie obciążonych cieplnie i mechanicznie elementów silników spalinowych [2]. Jednym z bardziej obiecujących rozwiązań materiałowych w tym zakresie wydają się powłoki miedziowo-korundowe Cu-Al2O3 osadzane na podłożu metalicznym. Jednakże ze względu na zróżnicowane współczynniki rozszerzalności cieplnej Cu i Al2O3, tendencji do tworzenia aglomeratów korundu [3, 4] oraz problemów technologicznych przy konsolidacji i spiekaniu, poszukiwane są wciąż nowe sposoby j[...]

Oxide Scale Mechanical Failure During Thermal Cycling of FeCrAl-Based Alloys at High Temperatures

Czytaj za darmo! »

Failure of the oxide scale via cracking and/or spallation leads to the accelerated degradation of high temperature alumina-forming materials. This process is studied for FeCrAl-based alloys oxidized in air under thermal cycling conditions at temperatures ranging from 1373 to 1623 K. The effect of the presence of alloyed and/or implanted reactive elements and sulphur is reported.[...]

Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu Ni-Al utlenianych w temperaturze 1150°C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)


  336 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 związanej z obecnością w tlenku glinu jonów Cr3+, pochodzących z zanieczyszczeń w materiale podłoża. 2. Materiały i metodyka badawcza Badaniom poddano: związek międzymetaliczny β-NiAl o składzie zbliżonym do stechiometrycznego (50 : 50 % at.), modyfi - kowany dodatkiem Hf (Ni-50Al-1Hf) oraz Pt (Ni-50Al-15Pt) oraz stop dwufazowy typu γ/γ’ o składzie Ni-22Al-30Pt oraz z dodatkiem Hf (Ni-22Al-30Pt-1Hf). Wszystkie składy chemiczne podane są w % at. Hafn i platyna wprowadzane były jako dodatki stopowe, a ich zadaniem jest poprawa żaroodporności związku β-NiAl [5-7]. Materiały, z wyjątkiem β-NiAl z Hf, zostały wyprodukowane w Iowa State University, podczas pracy w nim jednego z autorów (B.M. Gleesona). Próbki w formie dysków o średnicy ok. 10 mm odcięte z wlewków (przygotowanie materiałów do badań opisane jest w [8]), były szlifowane i polerowane na korundowych papierach ściernych o gradacji do 2000 i pastach diamentowych o uziarnieniu do 1 μm. Bezpośrednio przed utlenianiem próbki były myte ultradźwiękowo w acetonie. Utlenianie izotermiczne prowadzone było w temperaturze 1150°C, w powietrzu, przez 1 godzinę. Skład fazowy zgorzelin badany był z użyciem metody spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS) w Uniwersytecie La Rochelle (Francja), morfologia tlenków charakteryzowana była za po- Rys. 2. Materiał Ni-50Al-1Hf; (a) morfologi[...]

 Strona 1