Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Poprawa"

Budowa i próbne obciążenie betonowego mostu łukowego DOI:10.15199/33.2015.05.52


  Artykuł przedstawia projekt, budowę oraz próbne obciążenie betonowego mostu łukowego, który został zrealizowany metodą częściowej prefabrykacji elementów łuku, pomostu i stężeń. Omówiono poszczególne etapy budowy mostu i związane z tym trudności technologiczne oraz wyniki próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego. Słowa kluczowe:most łukowy, prefabrykacja, próbne obciążenie.15°. 1) Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa 2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. *) Autor do korespondencji: e-mail: marek.salamak@polsl.pl Budowa i próbne obciążenie betonowego mostu łukowego Construction and load test of concrete arch bridge dr hab. inż. Marek Salamak1)*) mgr inż. Grzegorz Poprawa1) mgr inż. Mateusz Frączek2) Streszczenie. Artykuł przedstawia projekt, budowę oraz próbne obciążenie betonowego mostu łukowego, który został zrealizowany metodą częściowej prefabrykacji elementów łuku, pomostu i stężeń. Omówiono poszczególne etapy budowy mostu i związane z tym trudności technologiczne oraz wyniki próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego. Słowa kluczowe:most łukowy, prefabrykacja, próbne obciążenie. Abstract. The article presents the design, build and test load of concrete arch bridge, which was erected using precast arch, deck and brace elements. Various stages of bridge construction and related technological difficulties are shown. The results of static and dynamic load tes[...]

 Strona 1