Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Zagroba"

Wybrane problemy kształtowania obiektów w obszarach zabytkowych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie - Kortowie DOI:10.15199/33.2017.10.23


  Projektowanie i budowa nowych obiektów w strefach objętych ochroną konserwatorską wiąże się z wieloma problemami dotyczącymi rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, wynikającymi ze sposobu zagospodarowania przestrzeni zabytkowej. Zagadnienia te omówię na przykładzie najstarszej części kampusuUniwersytetuWarmińsko- MazurskiegowOlsztynie znajdującego się w historycznej części dzielnicymiasta -Kortowie,wpisanego do rejestru zabytków i współczesnego budynku laboratoryjno-dydaktycznego (fotografia 1). Kształtowanie tego typu współczesnych obiektów w strefach ochrony konserwatorskiej jest zadaniem trudnym.Mimo to, w wielu miejscach kampusu uniwersyteckiego, objętych ochroną, wznoszone są nowe obiekty [1], ponieważ pewne fragmenty zabudowy wykazują cechy typowe dla architektury socrealizmu, często dysharmonizujące przestrzeń, która została zagospodarowana przez historyczną zabudowę z końca XIX w. [4]. Przykładem był do niedawna parterowy pawilon laboratorium budownictwa (fotografia 2). Działania zmierzające do "uporządkowania" historycznej przestrzeni mogą obejmować przeprojektowanie formy lub zmianę technologii budowy/wykończenia obiektów nieuwzględniającej kontekstu otoczenia, a nawet ich rozbiórkę. Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemów dotyczących projektowania i realizacji obiektów w obszarach zabytkowych. Określono zakres niezbędnych analiz dotyczących nowej inwestycji i jej wpływu na jakość przestrzeni zabytkowej [3]. Oceni[...]

 Strona 1