Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"jerzy feLiKs"

Generalized concept of artificial neural network models for demand forecasting of metallurgical commodities


  The article presents a generalized concept of artificial neural network forecasting models that would provide sufficient accuracy forecasts even in the period of significant fluctuation of demand for metallurgical commodities. The concept was deduced from two artificial neural network forecasting models which were applied in two processes of metallurgical companies and for two forecasting horizons. The first one was iron ore supply process where the objective was a short-term forecast of iron ore demand. The second was heavy plate cut shapes production process where a middle-term forecast was required. Artykuł przedstawia ogólną koncepcję modeli prognostycznych na bazie sztucznych sieci neuronowych, które zapewniają dostateczną dokładność prognozy nawet w okresach dużego wahania popytu na wyroby hutnicze. Koncepcja ta jest wynikiem budowy dwóch modeli prognostycznych na bazie sztucznych sieci neuronowych, które zostały zastosowane w dwóch procesach przedsiębiorstw hutniczych i dla dwóch okresów prognostycznych. Pierwszym jest proces dostaw rudy żelaza, gdzie celem była krótkoterminowa prognoza zużycia rudy. Drugim był proces produkcji elementów ciętych z blach grubych, gdzie pożądana była średniookresowa prognoza popytu. Key words: artificial neural network, dem[...]

 Strona 1