Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Piechowicz"

Analiza własności cieplnych kręgu stalowej taśmy


  W artykule przedstawiono metodykę obliczania efektywnej przewodności cieplnej kręgu stalowej taśmy, traktowanego jako wsad porowaty. Z uwagi na swoją strukturę krąg taśmy charakteryzuje się anizotropią własności, przez co jego własności cieplne w kierunku osiowym i promieniowym znacznie od siebie odbiegają. Osiowa przewodność cieplna λz jest niemal równa przewodności cieplnej taśmy i zależy jedynie od porowatości kręgu. Promieniowa przewodność cieplna λr zależy od składu atmosfery pieca, grubości taśmy, porowatości zwoju oraz od siły, z jaką został on nawinięty. Wartość tego współczynnika w zależności od wymienionych parametrów wynosi od 15 do 80 % przewodności cieplnej taśmy. Dokładna wiedza na temat kształtowania się wartości współczynników λz i λr zwoju jest niezbędna do prawidłowego modelowania procesów nagrzewania i chłodzenia podczas obróbki cieplnej. The article presents a methodology of computation of the thermal conductivity of a steel strip coil, being regarded as a porous charge. Considering its structure, a coil of strip is characterized by anisotropy of its properties, because of which its thermal properties in the axial and radial directions considerably deviate from one another. The axial thermal conductivity, λz, in nearly equal to the thermal conductivity of the strip, while depending only on the porosity of the coil. The radial thermal conductivity, λr, on the other hand, depends on furnace atmosphere composition, strip thickness, coil porosity and the force with which the coil has been wound. The value of the radial thermal conductivity ranges from 15 to 80 % of the strip thermal conductivity, depending on the above-mentioned parameters. A detailed knowledge on developing of the values of the coefficients λz andlr for a coil is necessary for the proper modelling of heating and cooling processes during heat treatment. Słowa kluczowe: obróbka cieplna, kręgi blachy, piece kołpakowe, modelowa[...]

Wykorzystanie fotografii cyfrowej do pomiaru temperatury na powierzchni ciał stałych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano eksperymentalnej analizy przydatności aparatu cyfrowego do pomiaru temperatury powierzchni "świecących" ciał stałych. Ustalono, że odpowiednie ustawienie aparatu cyfrowego pozwala na sporządzenie prostoliniowych wykresów cechowniczych. Charakterystyki te przedstawiają zależność temperatury próbki od średniego stopnia szarości elementu zdjęcia przedstawiającego tę próbkę. Opraco[...]

Pomiar temperatury powierzchni wsadu w piecach grzewczych z wykorzystaniem fotopirometrii cyfrowej

Czytaj za darmo! »

Temperatura jest podstawowym parametrem procesów technologicznych, w których występuje wymiana ciepła między materiałem a otoczeniem. Dokładna znajomość wartości temperatury na powierzchni metalu, na wszystkich etapach procesu, pozwala na jego prawidłową realizację oraz ocenę energetyczną. W artykule dokonano porównania wyników pomiaru temperatury uzyskanych przy zastosowaniu termowizji i mogąc[...]

Nawęglanie próżniowe materiałów spiekanych w piecu próżniowym Seco/Warwick typu 25VPT z hartowaniem w helu

Czytaj za darmo! »

Metody wytwarzania metali z ich proszków są skupione w gałęzi przemysłu i nauki pod nazwą metalurgia proszków. Proces metalurgii proszków jest ekonomiczną metodą wielkoseryjnej produkcji elementów o niewielkich wymiarach i prostych kształtach, w wyniku której uzyskuje się w pełni zwarte sprasowane komponenty. Metodami metalurgii proszków wytwarza się m.in. metale trudno topliwe (np. wolfram, molibden, tantal, iryd), spieki metali i niemetali wykazujących znaczne różnice temperatury topnienia, materiały porowate na łożyska samosmarujące. Do najważniejszych zalet tej metody wytwarzania należą: -- kompleksowy kształt (bez konieczności obróbki skrawaniem), -- duża (wymiarowa) precyzja wykonania, -- bardzo dobra jakość powierzchni (chropowatość), -- niezawodność i powtarzalność produkcji masowej, -- możliwość samosmarowania (wypełnienie złączonych porów materiału olejem zapewnia stałe smarowanie podczas pracy ciernej), -- jednorodna mikrostruktura, -- możliwość tworzenia mikrostruktury niemożliwej do otrzymania metodą przetapiania, -- redukcja masy (ze względu na pory element jest od 5 do 25% lżejszy niż wykonany metodą odlewania), -- możliwość tłumienia drgań (ponownie wynik oddziaływania porów), -- metoda przyjazna środowisku. Elementy wykonane za pomocą metalurgii proszków niejednokrotnie należy obrobić cieplnie lub cieplno-chemicznie. Jest to jak najbardziej możliwe do wykonania, należy mieć jednak świadomość pewnych ograniczeń, jakie pojawiają się podczas obróbki tak wykonanych komponentów. Uniwersalny piec próżniowy typu VPT25 [1] wyprodukowany przez Seco/Warwick Europe S.A. jest dedykowany do wykonywania miedzy innymi nawęglania próżniowego. W pracy zaprezentowano opis pieca VPT25 oraz przykłady nawęglania próżniowego materiałów spiekanych. OPIS PIECA VPT25 Piec przemysłowy typu 25.0VPT-4035/36IQN produkcji Seco/ Warwick Europe S.A. to uniwersalny, jednokomorowy piec próżniowy przeznaczony między innymi do nawęglania p[...]

 Strona 1