Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ OSTROWSKI"

Mobilny system pasywnej nawigacji w scenie trójwymiarowej

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele dziedzin techniki, w których wymagane jest automatyczne śledzenie ruchu systemów pomiarowych, systemów akwizycji lub nawet rekonstrukcji sceny. Przykładowe zastosowania nawigacji w scenie trójwymiarowej obejmują tworzenie map na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, robotykę lub mobilne systemy prezentacji syntetycznej informacji w kontekście lokalizacji ich użytkowników w scenie (tzw. systemy augmented reality). Rozróżnia się nawigację globalną, polegającą na wyznaczeniu pozycji geograficznej oraz nawigację lokalną. Ten drugi rodzaj może polegać na wyznaczeniu własnej pozycji względem lokalnego układu odniesienia związanego ze sceną lub na wyznaczeniu ruchu sceny w układzie odniesienia związanym z systemem realizującym zadanie nawigacji. Ostatni rodzaj n[...]

Sprzętowy interfejs wizyjno-akustycznego systemu wspomagającego niewidomego w samodzielnym poruszaniu się

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono urządzenie elektroniczne specjalnej konstrukcji wspomagające osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się. Urządzenie składa się układu stereoskopowego kamer o rozdzielczości 2 MPix każda, modułu dźwiękowego oraz procesora nadzorującego akwizycję obrazów oraz danych z czujników przyspieszeń liniowych i prędkości kątowych. Urządzenie komunikuje się z komputerem przez pojedynczą magistralę USB (zastosowano koncentrator USB 2.0). Układ zasilany jest z portu USB, a prąd pobierany przez moduł nie przekracza 450 mA. Prototyp urządzenia jest elementem systemu dźwiękowego ostrzegania o przeszkodach dla osoby niewidomej. Abstract. A special design of an electronic device for aiding the visually impaired in independent travel is presented in the paper. The device contains a stereovision module consisting of 2 MPix resolution digital cameras, a sound card and a processor that controls image acquisition and data recording from linear acceleration and angular velocity sensors. The modules communicate with a computer via single USB 2.0 interface (USB 2.0 hub is used). The device is powered directly from the USB port. The electrical current drawn by the module does not exceed 450 mA. This prototype system is a key element in the electronic travel aid for the visually impaired. (Hardware interface vision&sound system to support the blind in the independent movement). Słowa kluczowe: USB, stereowizja, żyroskop, przyspieszenie liniowe, nawigacja pasywna, wektor ruchu, dysparycja. Keywords: USB, stereovision, gyroscope, passive navigation, motion vector, disparity. Wstęp W Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej od kilku lat prowadzone są prace badawcze i rozwojowe ukierunkowane na opracowanie systemu klasy Electronic Travel Aid (ETA), tj. wspomagającego samodzielne poruszanie się osób niewidomych (www.naviton.pl). Jednym z wątków badań było opracowanie przystawki okularowe[...]

 Strona 1