Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDMUND SIENICKI"

Właściwości korozyjne nanokompozytowych powłok nc-MeC/a-C (Me = Ti, W, Cr) wytwarzanych metodą osadzania magnetronowego


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 361 Rys. 1. Przebieg potencjału korozyjnego (1) oraz krzywe woltamperometryczne (2) zarejestrowane w 0,5 M NaCl dla stali ASP2023: a) bez powłoki, b) z powłoką nc-WC/a-C, c) z powłoką nc-CrC/a-C, d) z powłoką nc-TiC/a-C Fig. 1. Open circuit potential (1) and voltametric curves (2) in 0.5 M NaCl for ASP2023: a) asreceived, b) with nc-WC/a-C, c) with nc-CrC/a-C, d) with nc-TiC/a-C Tablica 1. Wyniki analizy krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych dla próbek stali ASP2023 Table 1. Electrochemical corrosion parameters of ASP2023 obtained from polarization curves Próbka 0,5M NaCl 0,5M Na2SO4 podłoże powłoka ikor [μA/cm2] E [V] ikor [μA/cm2] E [V] ASP2023 - 2,550 -0,594 1,890 -0,624 ASP2023 nc-WC/a-C 2,220 -0,447 2,520 -0,519 ASP2023 nc-CrC/a-C 0,009 0,076 0,020 0,159 ASP2023 nc-TiC/a-C 17,400 -0,518 2,240 -0,508 Tablica 2. Wyniki analizy krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych dl[...]

 Strona 1