Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz SPAŁEK"

XXX Międzynarodowa Konferencja IC-SPETO 2007

Czytaj za darmo! »

w dniach 23-26 maja 2007 roku odbyła się kolejna Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów ic-speto. jubileuszowe, 30 spotkanie elektrotechników, elektroników oraz informatyków odbyło się w Ustroniu. pogodna aura oraz wyśmienite nastroje uczestników sprzyjały gorącej i serdecznej atmosferze w trakcie sesji plenarnych, plakatowych, jak i częstych i żywych dyskusji [...]

XXX Międzynarodowa Konferencja - SPETO 2007

Czytaj za darmo! »

W dniach 23-26 maja 2007 roku odbyła się 30-ta Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. Jubileuszowe 30-te spotkanie elektrotechników, elektroników oraz informatyków odbyło się w Ustroniu. Pogodna aura oraz wyśmienite nastroje uczestników sprzyjały gorącej i serdecznej atmosferze w trakcie sesji plenarnych, plakatowych jak i częstych i żywych dyskusji [...]

Electromagnetic torque, power losses analysis for spherical electromechanical converters with anisotropy rotor

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the problem of electromagnetic field analysis for the electromechanical converter with anisotropic rotor. Field distribution is evaluated analytically with the help of non-standard separation method. The electromagnetic torque are calculated and power balance is checked. Power losses and electromagnetic torque are evaluated.The results obtained can be used as test tasks for [...]

XXXI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - IC-SPETO

Czytaj za darmo! »

W dniach 28-31 maja 2008 roku odbyła się po raz 31. Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. W tym roku odbyła się ona w Ustroniu. Słoneczna aura i urok zielonych zboczy gór Beskidu Śląskiego były miłym tłem dla gorącej i rzeczowej atmosfery obrad i rozmów kuluarowych tej konferencji. Materiały konferencyjne IC-SPETO wydawane są w języku angielskim w[...]

XXXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IC- SPETO 2009

Czytaj za darmo! »

W dniach 20-23 maja 2009 roku odbyła się XXXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. Konferencja objęta jest patronatem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) Oddział Gliwice-Opole, Komitetu Elektrotechniki IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Sekcji IEEE. Merytoryczny nadzór nad ICSPETO sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. dr inż. Stanisław Bolkowski i Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Marian Pasko. Miejscem Konferencji był jak co roku gościnny beskidzki Ustroń. Uroki gór beskidzkich - widok na Czantorię oraz szczególnie piękna o tej porze roku Równica zawsze stwarzają niezapomniany klimat dla rzeczowych i nierzadko gorących dysk[...]

XXXII Międzynarodowa Konferencja IC-SPETO 2009

Czytaj za darmo! »

W dniach 20-23 maja 2009 roku odbyła się XXXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. Konferencja objęta jest patronatem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) Oddział Gliwice-Opole, Komitetu Elektrotechniki IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Sekcji IEEE. Merytoryczny nadzór nad IC-SPETO sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. Stanisław Bolkowski i Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym jest prof. Marian Pasko. Miejscem konferencji był - jak co roku - gościnny beskidzki Ustroń. Uroki gór beskidzkich - widok na Czantorię oraz szczególnie piękna o tej porze roku Równica zawsze stwarzają niezapomniany klimat rzeczowym i nierzadko gorącym dyskusjom podczas obrad ple[...]

Effects of nonlinear and variable electromagnetic screen

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the case of nonlinear electromagnetic field properties. The shielding of a nonlinear screen is presented in an example and compared with a linear case. The influence of the nonlinearity of the shield on arising higher harmonics is investigated. For the separation of harmonics the method of small parameter is applied and numerical methods are used to calculate and estimate values. Streszczenie. W artykule omówiono przypadek nieliniowego środowiska pola elektromagnetycznego. Przedstawiono przykład z nieliniowym ekranem, który jest porównany z przypadkiem liniowym. Wpływ nieliniowego ekranu na powstawanie wyższych harmonicznych jest także omawiany. Zastosowano metodę małego parametru do rozdzielania harmonicznych metoda oraz przy pomocy metod numerycznych dokonano obliczeń i estymacji. (Efekty nieliniowego ekranu elektromagnetycznego o parametrach zmiennych w czasie) Keywords: electromagnetic field analysis, nonlinear shield Słowa kluczowe: analiza pola elektromagnetycznego, nieliniowy ekran Introduction The analysis of electromagnetic fields is a well known science branch, in which many different problems have been discussed. Research on material properties has been carried out which allows for an approximate electromagnetic property parameter estimation. In this text we focus our attention on the theoretical part of a nonlinear property of an electromagnetic field region. The dependence of that property on certain physical values diverges from a classical point of view in electromagnetic theory. It allows to take into account and approximate nonuniform or externally dependent matter being present in a field under consideration. The theoretical analysis was performed with a simulation of ideal AC current forced upon a particular area. Let us take into account what the term “nonlinearity" means - in mathematics it is simply a dependence which is not proportional. We’d like to quickly dismiss the idea[...]

Calculating steady-state non-sinusoidal fields in nonlinear conducting media by analytical-numerical method

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona została analiza pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowej konduktywności materiału przewodzącego. W pracy wzięto również pod uwagę odkształcone przebiegi wielkości pola. W celu otrzymania rozkładu pola, zastosowano metodę analitycznonumeryczną opartą na metodzie małego parametru. Przedstawionym przykładem jest przewód rurowy o nieliniowej konduktywności. Rozwiązanie sprawdzono poprzez wprowadzenie dwóch kryteriów: błędu całkowego oraz błędu wartości całkowitego prądu. (Obliczanie pól o przebiegach odkształconych w środowisku nieliniowym poprzez wykorzystanie metody analityczno-numerycznej). Abstract. An analysis of electromagnetic fields inside a nonlinear conducting material has been presented. Non-sinusoidal periodic fields have also been taken into account. In order to obtain the field distributions, an analytical-numerical method based on the method of small parameter has been used. The presented example is a tubular conductor of nonlinear conductivity. The solution was verified with the use of two criteria: an integral error and a total current error. Słowa kluczowe: analiza pola elektromagnetycznego, przebiegi odkształcone, nieliniowa konduktywność, rozwiązanie analityczne. Keywords: electromagnetic field analysis, non-sinusoidal field, nonlinear conductivity, analytical solution. Introduction The application of an analytical-numerical method for calculating periodic electromagnetic fields is presented. The method is based on the method of small parameter [1]. Its specific feature is a partially symbolic solution. The partially symbolic solution is a relationship between the boundary field and parameters common to the inertial field harmonics. The first stage reduces the boundary value problem to a system of nonlinear equations. The system of equations can be solved with a chosen numerical method. The presented method is designed to solve nonlinear problems for forced periodic fields with higher harmon[...]

 Strona 1