Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna NOWAK"

Błonnik - niezbędne włókno roślinne

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: błonnik, włókno roślinne, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny Key words: cellulose, vegetable fiber, insoluble fiber, soluble fiber Cellulose - indispensable vegetable fiber In the paper the chemical characteristic of cellulose is described. The main sources of cellulose are cereals, cereal products and also vegetables and fruits. Products rich in cellulose have p[...]

Mączka chleba świętojańskiego (E 410) - coraz częściej stosowany dodatek do środków spożywczych

Czytaj za darmo! »

Locust bean gum (E 410) - more and more often applied food additive Properties, receiving and applications of locust bean gum (E 410), which it is a natural polysaccharide in this article were presented. It is derived from seeds of the carob tree (Ceratonia siliqua), which sweet fruits already in ancient times has been known. In food industry locust bean gum acts as thickener, stabilizer, car[...]

Nadzwyczajny seler zwyczajny


  In the paper general characteristics of celery, including root, stalk and cutting celeries are presented. The biologically effective natural substances containing in the celery and their significance are described. The use of celery in vegetable industry and its culinary application is presented. A special attention is paid on medicinal and dietetic properties of celery. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę selera zwyczajnego, w tym korzeniowego, naciowego oraz listkowego. Opisano substancje naturalne o działaniu biologicznym występujące w składzie selera zwyczajnego i podano ich działanie. Przedstawiono przydatność użytkową selera zwyczajnego w przemyśle warzywnym oraz jego zastosowanie w kuchni, zwrócono uwagę na jego właściwości lecznicze i dietetyczne. Seler zwyczajny (Apium graveolens L.) - roślina warzywna i przyprawowa, pochodząca głównie z krajów śródziemnomorskich, wywodzi się od dziko rosnącego nad brzegami wód selera błotnego, nietworzącego grubego korzenia spichrzowego. W Polsce w stanie naturalnym występuje na wilgotnych glebach nadmorskich na wyspie Uznam [1]. Seler był znaną w starożytności rośliną leczniczą i rytualno-obrzędową, starożytni Egipcjanie oraz Grecy i Rzymianie ozdabiali nim pomniki zmarłych i mogiły, był symbolem żałoby i łez [2]. W Europie selery były uprawiane już w Średniowieczu, ale gościły tylko na stołach możnych. Wspomina o nich w swoim dziele "Physica" św. Hildegarda z Bingen, niemiecka benedyktynka, wizjonerka, lekarka i zaleca spożywanie selera ugotowanego, który "tworzy zdrowe płyny ustrojowe" [3]. Odradza natomiast spożywanie selera surowego, zwłaszcza przez osoby o skłonnościach depresyjnych, ponieważ może on pogłębić "negatywny nastrój". Do Polski seler został przywieziony w XVI w. przez ogrodników przybyłych z królową Boną na dwór Zygmunta I. Uprawa selerów na większą skalę stała się powszechna dopiero pod koniec XVIII w. [1, 4]. Charakterystyka selera zwyczajnego Seler zwycza[...]

Miód - najstarsza substancja słodząca - zastosowanie w przemyśle fermentacyjnym

Czytaj za darmo! »

Honey - the oldest sweetening substance. Application of honey in the fermentation industry The paper describes chemical composition, properties and application of honey, the oldest sweetening substance. Chemically, honey contains above all simple sugars, water and besides that a number of other components like mineral salts, aromatic oils, nitrogen compounds, enzymes and vitamins. In the ferm[...]

Miód - najstarsza substancja słodząca - zastosowanie w przemyśle fermentacyjnym

Czytaj za darmo! »

Honey - the oldest sweetening substance. Application of honey in the fermentation industry The paper describes chemical composition, properties and application of honey, the oldest sweetening substance. Chemically, honey contains above all simple sugars, water and besides that a number of other components like mineral salts, aromatic oils, nitrogen compounds, enzymes and vitamins. In the fer[...]

Aromaty naturalne wyizolowane z surowców roślinnych

Czytaj za darmo! »

Aromaty są substancjami użytymi lub przeznaczonymi do użycia w środkach spożywczych lub na nich w celu nadania im zapachu lub smaku. Aromat naturalny to substancja aromatyczna otrzymana w wyniku zastosowania odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych z surowców roślinnych. Zalicza się do nich naturalne olejki eteryczne i składniki (tzw. izolaty) otrzymane (wyizolowane) z surowców roślinnych [1-3]. Do grupy substancji aromatycznych należą także olejki eteryczne identyczne z naturalnymi, otrzymane przy zastosowaniu procesów chemicznych oraz olejki syntetyczne, o składzie niespotykanym w surowcach roślinnych [4]. Badania prowadzone w krajach wysoko rozwiniętych pokazują, że wśród cech odpowiadających za jakość produktu spożywczego konsumenci za najwa[...]

Pomidory - najlepsze źródło likopenu

Czytaj za darmo! »

Pomidory są jednym z najczęściej uprawianych warzyw na świecie i stanowią ważny surowiec dla przemysłu spożywczego. Najwięcej uprawia się ich w krajach basenu Morza Śródziemnego. Polska jest zarówno eksporterem, jak i importerem pomidorów, a ich roczne spożycie przypadające na jednego mieszkańca wynosi ponad 10 kg. Pomidory świeże i ich przetwory stanowią ok. 15% warzyw spożywanych przez Polaków. W ciągu ostatnich 30 lat wyhodowano wiele wartościowych odmian heterozyjnych, odpornych na choroby, o różnych zaletach dietetycznych i smakowych [1]. Pomidory (Lycopersicon esculentum) zostały przywiezione do Europy na początku XVI w. przez konkwistadorów z Peru lub Meksyku. Roślinę jadalną, przypominającą dzisiejsze pomidory cherri, Aztekowie nazywali tomatl. Włosi, prawdopodobnie [...]

 Strona 1  Następna strona »