Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kozikowski "

Problemy wdrażania systemów morskich informacji bezpieczeństwa na wodach arktycznych


  Rozwój systemów morskich informacji bezpieczeństwa MSI (Maritime Safety Information) w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) został opisany w [1]. W artykule tym stwierdzono, iż Morski Komitet Bezpieczeństwa MSC (Maritime Safety Committee) zaaprobował decyzje podjęte przez COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue) w sprawie ustanowienia pięciu nowych obszarów systemu nawigacji NAVAREA (Navigational Areas) obejmujących obszary Morza Arktycznego. Nadzór i koordynację transmisji powierzono następującym państwom: Kanada - 2 obszary, Norwegia - 1 obszar, Federacja Rosyjska - 2 obszary. Tak więc 16 dotychczas istniejących obszarów NAVAREA powiększono o 5 obszarów, czyli obecnie jest ich 21 (rys. 1 - wszystkie ilustracje na III stronie okładki). Z obszarami systemu NAVAREA pokrywają się obszary serwisu meteorologicznego METAREA. Wstępnie ustalono środki, za pomocą których informacje MSI będą dostarczane do statków żeglujących na wodach Arktyki. System INMARSAT (Internationa[...]

 Strona 1