Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Sierzputowski"

AMMONO-GaN substrates for microwave and RF electronics applications


  At present, next generation of high-efficiency lighting and highpower electronics are one of the focus areas for energy saving innovation technologies in world industry. Gallium Nitride semiconductor crystallizes in wurtzite-type structure and has wide, direct band-gap (about 3.44 eV at room temperature) [1]. Besides, it has high electron mobility, high breakdown voltage, good thermal conductivity and mechanical properties. Therefore, Gallium Nitride (GaN) has attracted a great attention for these material properties that are useful for applications in short-wavelength optoelectronic and high power electronic devices, such as white or colour light emitting diodes (LEDs), blue laser diodes (LDs), UV detectors and high-power -high-frequency transistors. For example, GaN-based High Electron Mobility Transistors (HEMTs) are characterized by at least one order of magnitude higher power density and efficiency than Si- and GaAs-based conventional devices [2], enabling 10-fold reduction of electronic chip size under the same output power. However, the currently available devices use GaN deposited by heteroepitaxy on sapphire or SiC substrates. The resulting thin films suffer from large defect concentrations (dislocation density 106 - 109 cm-2), mainly due to a difference in lattice parameters and thermal expansion coefficients between such non-native substrates and GaN. High dislocation density also increases the level of energy dissipation in HEMTs used for high power electronics. Therefore, the development of low-cost optoelectronic and HEMT devices of sufficiently high efficiency is limited due to a lack of suitable substrates for growing homoepitaxial structures. Under such circumstances, the use of truly bulk GaN substrates would be an ideal solution of this problem. At the moment, satisfactory results were obtained by growth of thick layer by Hydride Vapor Phase Epitaxy (HVPE) [3], used commercially for fabrication of lasers in [...]

Studies on active mixtures for a Rocksplitter-type gasifier Badania mieszaniny aktywnej gazogeneratora typu Rocksplitter DOI:


  Na and K nitrates(V), chlorates(V) and chlorates(VII) were mixed with a gas oil (5:95 to 14:86 by mass) and studied for impact and friction sensitivity, thermal stability and ignition succeptibility. The NaClO3-gas oil mixt. met the requirements for pyrotech. agents used in quarry. Przedstawiono wyniki badań uzyskanych przy opracowaniu składu mieszaniny aktywnej nowego gazogeneratora przeznaczonego do wykonywania specjalistycznych prac strzałowych. Do badań wytypowano kilkanaście mieszanin pirotechnicznych. Kompozycje zawierały różnego rodzaju utleniacze oraz olej napędowy jako substancję palną. Dla wybranych składów przeprowadzono szacowania numeryczne i badania właściwości fizykochemicznych. Na podstawie ich wyników wytypowano skład mieszaniny, która została zastosowana w nowym typie gazogeneratora Rocksplitter. W przemyśle wydobywczym stosowane są kruszące materiały wybuchowe (MW). Zachodzący w nich proces detonacji powoduje w ekstremalnie krótkim czasie powstanie dużej ilości gazów o wysokiej temperaturze i ciśnieniu oraz wygenerowanie fali uderzeniowej w środowisku otaczającym detonujący ładunek MW. W wyniku tych procesów następuje urobienie górotworu, ale jednocześnie występują niekorzystne zjawiska, takie jak uformowanie się fali parasejsmicznej i powietrznej fali podmuchowej oraz rozrzut odłamków, których strefa oddziaływania może sięgać poza teren prowadzenia prac strzałowych. Te negatywne zjawiska powodują, że w niektórych przypadkach (urabianie złóż blocznych, kruszenie nadgabarytów, likwidacja nawisów skalnych na zboczach, profilowanie skarp i wykopów, profilowanie wyrobisk korytarzowych, urabianie górotworu w rejonach ograniczonego działania fal parasejsmicznych) zastosowanie kruszących MW jest ograniczone. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być urządzenia generujące energię w wyniku reakcji deflagracji mieszanin pirotechnicznych1-3). Reakcja chemiczna zachodząca pomiędzy składnikami tego typu mieszanin generuje,[...]

 Strona 1