Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof DYMARKOWSKI"

Badania odporności na narażenia elektromagnetyczne na przykładzie systemu sterowania uzbrojeniem okrętowym

Czytaj za darmo! »

Każde urządzenie jest źródłem promieniowania pola elektromagnetycznego. Dlatego też może zakłócać działanie innych urządzeń, zarówno poprzez emisję promieniowaną, jak i przewodzoną. Zdolność urządzeń lub systemów do prawidłowego działania w otaczającym je środowisku elektromagnetycznym (e-m) jest warunkiem koniecznym, który nie zawsze udaje się spełnić. Szczególnie jest to trudne na jednost[...]

Metody badań odporności urządzeń i systemów na promieniowane pole elektromagnetyczne w symulatorze WTEM

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano i omówiono stanowisko do badania odporności urządzeń i systemów na oddziaływanie pola elektromagnetycznego zbudowane w oparciu o drutowy symulator z falą prowadzoną WTEM. Dokonano przeglądu dokumentów normatywnych z obszaru badań odporności na pole e-m w tego typu symulatorach. Omówiono procedurę kalibracji stanowiska badawczego oraz stosowaną procedurę badań urządzeń oraz system[...]

Stanowisko do pomiarów sygnatur pola elektromagnetycznego okrętu

Czytaj za darmo! »

Jednostki pływające, podobnie jak inne platformy, emitują do otaczającego je środowiska różnego rodzaju pola fizyczne. Jednym z nich jest pole elektromagnetyczne. Przykładem charakterystycznych dla okrętu, wchodzących w spektrum, pól elektromagnetycznych jest pole magnetyczne lub też przepływowe pole prądu elektrycznego (pole elektryczne). Pola te są opisywane różnego rodzaju wartościami wielkości fizycznych, w których ich przestrzenny rozkład jest zwany sygnaturą pola. Po to, aby określić taką sygnaturę, tworzy się specjalne stanowiska pomiarowe, które - zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych okrętu - umożliwiają wyznaczanie ich wartości. Na jednostkach pływających znajdują się zarówno źródła promieniowania elektromagnetycznego o bardzo dużych mocach generowanych [...]

Prognozowanie sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł promieniowania pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Określono potencjalne źródła pola elektromagnetycznego zainstalowane na pokładzie jednostki pływającej. Pokazano podejście do prognozowania sygnatury okrętu na podstawie analizy źródeł pola elektromagnetycznego. Przedstawiono algorytm określania sygnatury pola elektromagnetycznego okrętu. Zawarto wyniki symulacji komputerowej na podstawie opracowanego modelu matematycznego. Abstract. The potential electromagnetic field sources on board of a naval ship are indicated. The forecasting ship’s signature approach by analysis of electromagnetic field sources is presented. An algorithm for the determination of ship’s electromagnetic field signature was shown. The computer simulations results of developed mathematical model are included. (Ship’s signature prediction by analys[...]

 Strona 1