Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Laura Jasińska"

Układ mikrofluidyczno-mikrofalowy wykonany technologią LTCC (niskotemperaturowa współwypalana ceramika) - prace wstępne DOI:10.15199/74.2017.4.2


  Mikrosystemy są obecne niemalże w każdej dziedzinie życia. W zależności od przeznaczenia, wykonywane są za pomocą różnych technologii (krzemowej, polimerowej i innej). Można je spotkać zarówno w sprzętach codziennego użytku, jak i w wysokospecjalistycznych laboratoriach, przedsiębiorstwach technologicznych i innych. Obecnie, przy projektowaniu oraz wytwarzaniu mikrosystemów dąży się do minimalizacji kosztów przy jednocześnie niezmienionych parametrach, możliwości skalowalności tychże projektów oraz łączenia wielu funkcji, dotąd występujących oddzielnie przy jak najmniejszej objętości układów. Od kilkudziesięciu lat jedną z prężniej rozwijających się gałęzi mikrosystemów są te, wykonywane technologią grubowarstwową oraz LTCC. Istnieje wiele typów mikrosystemów, wśród których można wymienić układy mikroprzepływowe typu μTAS (micro Total Analysis System - mikrosystem analityczny) oraz LOC (Lab on Chip - laboratorium na chipie). Do niedawna, najczęściej stosowanym materiałem podłożowym do wykonywania wspomnianych układów było szkło oraz krzem, obecnie częściej wykorzystywane są polimery. Technologia krzemowa, mimo wielu zalet (wysoka niezawodność układów, małe wymiary geometryczne struktur przestrzennych i inne), jest kosztowna [2]. Z tego powodu poszukiwano innych rozwiązań materiałowych, charakteryzujących się zbliżonymi możliwościami przy łatwiejszym wykonaniu oraz niższej cenie. Technologia polimerów, mimo niezaprzeczalnie niższych kosztów w stosunku do krzemowej, ma wadę w postaci trudności integracji elementów elektronicznych z całością modułu. Wykonywanie układów mikroprzepływowych technologią LTCC zdaje się odpowiadać na zapotrzebowanie, rozwiązując powyższe trudności. Umożliwia wykonanie niewielkich (rzędu dziesiątek mikrometrów) struktur przestrzennych, integrację elementów i podzespołów elektronicznych techniką montażu przewlekanego i powierzchniowego, bądź bezpośrednio jako element zagrzebany [3]. LTCC - techno[...]

Integracja obwodu mikrofalowego z mikroprzepływowym układem wykonanym w technologii LTCC DOI:10.15199/13.2017.10.1


  Układy mikroprzepływowe są obecne w technice mikrosystemów od kilkudziesięciu lat. Najczęściej są wykonywane przy użyciu technologii polimerowej lub krzemowej. Układy tego typu bardzo często potrzebują energii cieplnej do właściwego funkcjonowania (np. mikroreaktory i mikromieszalniki). W takich przypadkach proces dostarczania energii cieplnej następuje najczęściej poprzez wykorzystanie materiału rezystywnego, uformowanego w kształcie meandra, stanowiącego emiter ciepła - jest to tzw. grzanie oporowe. Niesie to za sobą niepożądane zjawiska, wśród których można wymienić podgrzanie całości lub znacznej części mikrosystemu oraz niejednorodny rozkład temperatury. Perspektywiczną alternatywą dla grzania oporowego jest wykorzystanie energii mikrofalowej oraz linii transmisyjnej, która umożliwia precyzyjne dostarczenie energii do układu. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w układach mikroprzepływowo-mikrofalowych niesie za sobą wiele nowych możliwości. Wśród nich można wymienić badanie właściwości cieczy, zmianę szybkości zachodzenia reakcji chemicznych i wiele innych [1, 2]. Jednym z przykładów układów mikroprzepływowo-mikrofalowych jest moduł wykonany technologią polimerową, gdzie jako materiał podłożowy zastosowano PDMS (polidimetylosiloksan) [1]. Propagowanie energii mikrofalowej przez cienkowarstwową linię transmisyjną powoduje podgrzanie wodnego roztworu soli znajdującego się w mikrokanale. Ponadto, istnieją rozwiązania umożliwiające zwiększenie temperatury bezwodnych rozpuszczalników używanych w procesie syntezy nanocząstek [3]. Kolejnym przykładem jest układ wykorzystujący zjawisko interakcji pomiędzy polem elektromagnetycznym oraz cieczą znajdującą się w kanale [4], gdzie rezonator mikrofalowy jest wykorzystywany jako czujnik zmian w polu magnetycznym powodowanym przez procesy zachodzące w cieczy umieszczonej w kanale. Interesującym zastosowaniem układów mikroprzepływowo -mikrofalowych jest wykorzystanie odpowiedz[...]

 Strona 1