Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof T. POŹNIAK"

Uniwersalny moduł sterowania LLRF do akceleratora liniowego FLASH

Czytaj za darmo! »

W ośrodku akceleratorowym DESY [1] od ponad dziesięciu lat są prowadzone prace badawcze nad zbudowaniem kolejnych generacji akceleratorów do laserów na swobodnych elektronach. W pierwszym etapie zrealizowano program Tesla Test Facility (TTF) [2], którego celem była m.in. budowa próbnego akceleratora o długości 100 m, bazującego na technologii TESLA, oraz budowa wymaganej infrastruktury do pr[...]

Wtyczka do środowiska "Eclipse" dla edytora kodów źródłowych VHDL z zaawansowanym systemem formatowania tekstu


  W artykule opisano koncepcję oraz realizację wtyczki do zintegrowanego środowiska projektowania układów elektronicznych Eclipse przeznaczoną do edycji kodów źródłowych w języku opisu sprzętu VHDL. Przedstawiono autorskie rozwiązanie systemu formatującego dla kodów źródłowych VHDL rozszerzające możliwości programu VEditor bazującego na wolnej licencji. Zaprezentowano wynik działania systemu formatującego na wybranych przykładach kodach źródłowych VHDL. Pisanie zaawansowanego kodu źródłowego to proces długotrwały niezależnie od użytego języka programowania. W celu częściowej automatyzacji pisania kodów źródłowych powstały narzędzia typu IDE (Integrated Design Environment). Posiadają one szereg funkcjonalności wspomagających programistę np.: mechanizm kończenia fragmentu kodu na podstawie jego kontekstu, pomoc w zarządzaniu zasobami itp. Współczesne narzędzia IDE integrują we wspólnym środowisku edytor, kompilator, debugger i builder [1]. W efekcie pisanie kodu źródłowego zajmuje mniej czasu, a sam kod źródłowy jest standaryzowany, automatycznie formatowany i zawiera znacznie mnie błędów logicznych. Stosowanie narzędzi typu IDE także istotnie wspomaga pracę nad dużymi i rozproszonymi projektami [1]. Eclipse - zintegrowane środowisko projektowania Powszechnie obecnie stosowanym IDE jest Eclipse. Jest to zintegrowane środowisko programistyczne napisane w języku Javie. Jedną z użytecznych cech środowiska Eclipse jest system wtyczek. Umożliwiają one łatwe rozszerzenie możliwości Eclipse, m.in. na obsługę różnych języków programowania. jak np. C, C++, COBOL, Python, Perl, PHP, Scala, Ruby, Verilog, VHDL i inne [2]. W opinii autorów dwoma najbardziej zaawansowanymi na rynku wtyczkami do Eclipse dedykowanymi językowi VHDL są Simplifide HDL oraz Sigasi HDT. Posiadają one szereg podstawowych funkcjonalności takich jak np. kolorowanie składni, podświetlanie błędów, zwijanie bloków kodu, podświetlanie identyfikatorów przy kliknięciu, p[...]

Wtyczka do Eclipse dla kodów źródłowych VHDL: funkcjonalności


  Głównym celem aplikacji omówionej w niniejszym artykule jest wspomaganie projektów realizowanych przy pomocy języka VHDL. Aplikacja jest implementowana w środowisku Eclipse [1]. Obecnie na rynku najbardziej zaawansowanymi wtyczkami do środowiska Eclipse dla języka VHDL są Simplifide HDL, Sigasi HDT oraz Zamia CAD [2-4]. Bardzo zaawansowanym projektem (choć niepracującym w oparciu o środowisko Eclipse) jest Emacs z modułem do języka VHDL, który przez wielu deweloperów wciąż jest uważany za jedno z najlepszych dostępnych narzędzi [5-6]. Kolejnym narzędziem wspierającym edycję kodu w języku VHDL jest oparty na wolnej licencji VEditor [7]. Wszystkie narzędzia (szczególnie te wymienione) wspierające projektowanie w języku VHDL posiadają wiele charakterystycznych dla tego typu aplikacji funkcjonalności, można do nich zaliczyć: - podświetlanie składni, - możliwość podglądu hierarchii projektowanego modułu, - możliwość przejścia do definicji elementu języka VHDL poprzez jego identyfikator (Emacs wykorzystuje mechanizm tzw. tagów - etags/ctags), - pokazywanie linii deklaracji elementu lub/i komentarza znajdującego się przy tej deklaracji po najechaniu na identyfikator go reprezentujący myszką (funkcjonalność ta nie jest dostępna dla narzędzi Zamia CAD i Emacs), - możliwość definiowania własnych kompilatorów i parserów do sprawdzania poprawności pisanego kodu. W wypadku narzędzia VEditor może to być dowolny kompilator, którego wyjście dostępne jest z linii komend, a informacje o błędach i ostrzeżeniach możliwe do jednoznacznego określenia przez wyrażenia regularne, - autonaprawianie błędów tzw. quickfixes. Dla języka VHDL jest ono rzadko spotykane, w wymienionych narzędziach jest ono zapewnione jedynie przez Sigasi HDL. - proponowanie zakończeń dla pisanego fragmentu kodu lub identyfikatora (tzw. code completion). Funkcjonalność wspierana jest w większości edytorów dla języka VHDL obecnych na rynku. Może ona przyjmować różny stopień[...]

Konwerter skryptu Matlab na kod C do procesorów osadzonych w systemie LLRF akceleratora liniowego FLASH

Czytaj za darmo! »

W ośrodku naukowym DESY [1] w Hamburgu (Niemcy) uruchomiono unikatowy w skali świata laser na swobodnych elektronach FLASH [2]. Urządzenie wytwarza femtosekundowe, intensywne impulsy w zakresie promieniowana ultrafioletowego i umożliwia prowadzenie szeregu eksperymentów z zakresu fizyki, biologii, chemii, technologii materiałowej i innych dziedzin techniki. W uproszczeniu konstrukcja lasera[...]

Optoelektronika w Instytucie Systemów Elektronicznych PW

Czytaj za darmo! »

Wynalezienie lasera, źródła promieniowania spójnego, nieistniejącego w przyrodzie, dało silny impuls dla rozwoju nowej dziedziny - optoelektroniki. Otworzyły się zupełnie nowe możliwości zastosowań naukowych i praktycznych. Już w 1965 r., z inicjatywy prof. dr Adama Smolińskiego, członka PAN, powstał w Zakładzie Układów Elektronicznych nowy zespół Układy Optoelektroniczne o tematyce prac obejmującej szeroko pojętą optoelektronikę. Od 1973 r. funkcjonuje on w Zakładzie Miernictwa i Aparatury Pomiarowej, potem Zakładzie Miernictwa i Optoelektroniki. Obecnie w Instytucie Systemów Elektronicznych i Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych dwa zespoły naukowe zajmują się tematyką optoelektroniczną: Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych i Zespół Internetowych[...]

 Strona 1