Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Kućma"

Działania prośrodowiskowe Wsparcie firm branży spożywczej


  W ciągu ostatnich lat branża spożywcza w Polsce zmienia się. Do przeszłości należą źle zarządzane, przestarzałe firmy, a w ich miejsce powstają prężnie działające, nowoczesne, proekologiczne i świetnie zarządzane przedsiębiorstwa. Zmiany te wspierają dostępne instrumenty finansowania zewnętrznego, w tym zarówno fundusze europejskie, jak i środki z budżetu państwa, umożliwiając producentom branży spożywczej dofinansowanie różnego rodzaju projektów rozwojowych. Gdzie zatem szukać źródeł finansowania projektów prośrodowiskowych? W niniejszym artykule pokazano takie źródła finansowania, które - być może - nie zostały jeszcze przez firmy z branży spożywczej "odkryte" lub ich zasady działania były nie do końca zrozumiałe. JAK ZACZĄĆ? Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania dofinansowania, jest zidentyfikowanie zakresu projektu oraz możliwych źródeł wsparcia. Jest wiele źródeł finansowania projektów proekologicznych, jak zatem szukać tych dostępnych dla przedsiębiorstw? Wybór odpowiedniego schematu wsparcia zależy od celu przedsięwzięcia, w artykule skupiono się na takich jak: inwestycje w ?? innowacyjne technologie poprawiające wpływ działalności produkcji na środowisko (np. przez wdrożenie ekoinnowacji czy podniesienie efektywności produkcji lub obniżenie energochłonności); ??inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE); ??inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, poprzedzone audytem energetycznym. Omówione w artykule źródła wsparcia nie wyczerpują zap[...]

Dofinansowanie szkoleń w ramach funduszy Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Początek nowego roku to dla wielu przedsiębiorców najlepszy moment na tworzenie planów i strategii działania na najbliższe 12 miesięcy, w tym w zakresie polityki HR (Human Resources - zasoby ludzkie). Pomimo że obecna sytuacja gospodarcza może być hamulcem dla podejmowania szeroko zakrojonych działań szkoleniowych należy pamiętać, że sukces przedsiębiorstwa zależy głównie od jego pracowników i dobrze wykwalifikowanej kadry menedżerskiej. Dlatego u progu nowego roku warto zastanowić się nad podniesieniem kwalifikacji i umiejętności personelu przez prowadzenie programów szkoleniowych, które mogą zostać dofinansowane z dostępnych w Polsce funduszy europejskich przeznaczonych na realizację kompleksowych szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych. Dofinansowanie ró[...]

Energia z biomasy i biogazu - jakie wsparcie inwestycji w 2010 r.

Czytaj za darmo! »

Rok 2010 będzie przełomowy pod względem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu produkcji energii odnawialnej (OZE) w Polsce. U schyłku okresu powszechnej dostępności funduszy europejskich otwierają się kolejne możliwości - dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - korzystna alternatywa Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz popularniejszą alternatywną dla surowców tradycyjnych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Korzyści z ich wykorzystania jest wiele, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na proekologiczny charakter OZE i rolę w efektywnej gospodarce odpadami. Jednocześnie zobowiązaniem i wyzwaniem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej jest obecnie odejście od wysokoemisyjnego węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. W Polsce w produkcji "zielonej" energii wykorzystuje się najczęściej zasoby wodne (75% udziału w produkcji ekoenergii), niemniej coraz większym zainteresowaniem cieszy się biomasa (15%), która charakteryzuje się wysoką [...]

 Strona 1