Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW BOCHAT"

Schładzanie, przewietrzanie i mieszanie ziarna składowanego w silosach

Czytaj za darmo! »

Ziarno zbóż składowane w silosach podlega zmianom jakościowym. Do cech jakościowych można zaliczyć: wskaźnik sedymentacji, strukturę glutenu, przebieg procesu kiełkowania oraz aktywność wody. Podczas składowania właściwości ziarna mogą ulegać pogorszeniu pod wpływem zmiany jego wilgotności i temperatury oraz czasu składowania. Czas składowania zboża można regulować odpowiednio planując sprz[...]

Magazyn silosowy - wstęp do projektowania

Czytaj za darmo! »

Silosy - metalowe lub betonowe - stały się nieodzownym wyposażeniem nowo powstałych magazynów. Postęp technologiczny w projektowaniu i produkcji silosów zapewnia ich bardzo dobrą jakość, bezpieczeństwo konstrukcyjne oraz trwałość. Początkowe konstrukcje silosów metalowych cechowała ograniczona pojemność, która była niższa niż w przypadku silosów betonowych. Dzisiejsze konstrukcje, typoszere[...]

Przechowywanie ziarna - rodzaje, wady i zalety magazynów zbożowych

Czytaj za darmo! »

Zboża w Polsce stanowią ponad 70% ogólnej powierzchni zasiewów i stanowią strategiczną część produkcji rolnej. Tylko nieliczne gospodarstwa rolne nie uprawiają zbóż, natomiast przeznaczają je na potrzeby produkcji zwierzęcej. Ogólnie w kraju szacuje się coraz mniejszy import zbóż, a ponadto dodatnie saldo transakcji z zagranicą mówi o zaopatrywaniu się w surowce do produkcji pasz przede wszystkim na rynku krajowym. Zużycie krajowe zbóż do spasania zwierząt stanowi co roku ponad 60% krajowej produkcji. Można więc powiedzieć, że zboża to ważny kierunek produkcji rolnej, którego opłacalność i efektywność w znacznym stopniu decyduje o sytuacji ekonomicznej polskiej wsi. Od kilkudziesięciu lat krajowa produkcja zbóż oscyluje na poziomie 23-28 mln ton. Zmieniająca się struktu[...]

Przechowywanie ziarna zbóż o zróżnicowanych parametrach jakościowych


  Prawdą jest, że "dobry chleb rodzi się na polu", ale nim ziarno trafi do piekarni musi przejść szereg niezbędnych zabiegów, zwłaszcza po jednoetapowym zbiorze przy użyciu kombajnu. Zmiany zachodzące w rolnictwie, a szczególnie w produkcji ziarna zbóż, stwarzają potrzebę wprowadzenia do praktyki nowoczesnych technologii magazynowania ziarna oraz jego obróbki po zbiorze. Nowe procesy i urządzenia techniczne przeznaczone do rolniczych magazynów wymagają od użytkownika odpowiedniej wiedzy. Charakterystyka ziarna po zbiorze jednofazowym Ziarno zebrane kombajnem często jest pozbawione możliwości naturalnego wysychania, co miało miejsce podczas zbioru dwufazowego. Zbiór kombajnem umożliwia opóźnienie żniw i zebranie ziarna o dojrzałości rogowej lub pełnej, dzięki czemu uzyskujemy ziarno bardziej dojrzałe, nie ponosząc większych strat z powodu osypywania się ziarna. Obecnie uważa się, że najmniejsze straty ponosi się wtedy, gdy ziarno podczas zbioru ma wilgotność 18%. W rzeczywistości, w zależności od warunków pogodowych w okresie żniw wilgotność zebranego kombajnem ziarna jest bardzo zróżnicowana. Zbiera się ziarno o wilgotności 12-16%, ale w niektórych rejonach kraju wilgotność ziarna wynosi średnio 18-21%, a zdarza się również większa. Należy zwrócić uwagę, że mierząc wilgotność ziarna, określamy średnią wilgotność badanej partii ziarna. Natomiast ziarno zebrane kombajnem bardzo często charakteryzuje się zróżnicowaną wilgotnością poszczególnych ziarniaków. Podczas badań laboratoryjnych wielokrotnie stwierdzono, że w niektórych partiach ziarna bezpośrednio po zbiorze, przy średniej wilgotności próbki 15%, poszczególne ziarniaki miały wilgotność 10-12%, ale były także niedojrzałe, zielone, o wilgotności powyżej 30%. Nierównomierna wilgotność poszczególnych ziarniaków może stać się przyczyną powstawania procesów samozagrzewania nawet wtedy, gdy ziarno ma średnią wilgotność 15%. Ziarno zebrane kombajnem charakteryzuje się t[...]

 Strona 1